ВІДБУЛАСЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА З ДИТИНОЮ"

 

23-24 жовтня 2018 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено  IІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною». Співорганізаторами конференції виступили: Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Рівненський державний гуманітарний університет, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

У конференції взяло участь понад 280 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних країн (Чеська Республіка, Республіка Молдова, Білорусь, Польща, Китай) та міст України (Володимир-Волинський, Глухів, Дніпро, Ізмаїл, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Київ, Одеса, Полтава, Кременець, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нова Ушиця, Переяслав-Хмельницький, Полтава, Рівне, Умань, Харків, Хмельницький, Херсон, Чернівці, Чернігів та інших).

Учасники конференції працювали в таких секціях:

 1. Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку.
 2. Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку.
 3. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації.
 4. Наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці.
 5. Психологічний супровід становлення особистості дитини.

Матеріали конференції подано до публікації у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика», який внесено до науково-метричної бази даних (INDEX COPERNICUS), та у збірнику наукових статей за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною».

 

18 жовтня 2018 р. на базі закладу дошкільної освіти №19 відбувся теоретико-практичний семінар на тему: «Модернізація підходів до взаємодії педагогічного колективу ЗДО і родин як чинник всебічного розвитку сучасної дитини».

 

 

ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ

ТИЖДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ

ТИЖДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вийшло друком наукове видання

Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»/ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. – Київ : Міленіум, 2018. – 290 с.
У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі; наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці; проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти; психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів; наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення»

23-24 травня  2018 року о 10.00 на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення»

 

У конференції взяли участь: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Національна академія педагогічних наук України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, імені М. В. Остроградського, Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка.

У рамках конференції учасники мали можливість в інтерактивному режимі обговорювати актуальні питання про проблеми та перспективи інновацій в початковій освіті на сучасному етапі за такими напрямами:

 • психологічні та соціально-педагогічні чинники розвитку особистості в умовах інноваційного педагогічного середовища;
 • інноваційні методики та інформаційно-комунікаційні технології навчання і виховання молодших школярів;
 • упровадження оновленого змісту початкової ланки освіти;
 • інноваційний потенціал професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.

З вітальним словом виступили:

Шевчук Сергій Миколайович – проректор із наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка.
Сулаєва Наталія Вікторівна – декан психолого-педагогічного факультету.
Зелюк Віталій Володимирович – ректор ПОІПОО імені М. В. Остроградського.
Відкрила конференцію Федій Ольга Андріївна – завідувач, професор кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка.
Блог конференції презентувала Процай Людмила Петрівна – доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка.

У ході пленарного засідання наукові лабораторії ЗВО презентували напрями своєї роботи:
Навчально-методична лабораторія «Інноваційні освітні рішення»: досвід та перспективи (кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка) – Федій Ольга Андріївна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, професор.

Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства: досвід та перспективи (Київський університет імені Бориса Грінченка) – Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, доцент.

Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат» (кафедра теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») – Червінська Інна Богданівна, завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Науково-навчальна лабораторія «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти»: досвід та перспективи (кафедра теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) – Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова лабораторія «Теорія і практика початкової освіти» : досвід та перспективи (кафедра теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) – Гудима Наталія Василівна, завідувач лабораторії, кандидат філологічних наук, доцент.

Наукова лабораторія «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» : досвід та перспективи (кафедра теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) – Бахмат Наталія Валеріївна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, професор.

Презентувала напрями роботи відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського – Крилевець Марина Петрівна, завідуюча відділом дошкільної, початкової та спеціальної освіти, методист з початкової освіти.

Ефективні підходи та технологічні рішення застосування інноваційних технологій STREAM-навчання в початковій школі – Скаба Лариса Петрівна, директор Приватного загальноосвітнього навчального закладу «Школа Івентор Скул» м. Київ.

Фахова підготовка майбутнього вчителя до роботи в НУШ в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка – Деньга Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.

До обговорення важливих наукових проблем сучасної початкової освіти в Україні долучились викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти: Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри; Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент; Газіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; асистенти кафедри Олійник Олена Михайлівна та Пукас Іванна Леонідівна.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВІТАЄ УЧАСНИКІВ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 

 

 

 

16 травня 2018 р. відбулась науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції»

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції»

16 травня 2018 року о 14.00 год. на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася науково-практична онлайн-конференція «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції» (з міжнародною участю).

У конференції взяли участь: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна), Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Державна вища професійна школа у м. Хелм (Республіка Польща), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Жешувський університет (Республіка Польща), Житомирський державний університет імені І. Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Мукачівський державний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Рівненський державний гуманітарний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

У рамках конференції учасники мали можливість в інтерактивному режимі обговорювати актуальні питання розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції за такими напрямами:

 • професійні домінанти в підготовці майбутніх учителів початкової ланки освіти в контексті Концепції нової української школи;
 • наступність та перспективність дошкільної і початкової ланок освіти в сучасних умовах;
 • психолого-педагогічні засади реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • розвиток особистості молодшого школяра: компетентнісні орієнтири;
 • гірська школа Українських Карпат: етнокультурний і виховний потенціал;
 • стратегія здоров’язбереження як європейський вектор освіти;
 • реалізація педагогіки партнерства в контексті розбудови нової української школи;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища в початковій школі;
 • модернізація сільської малочисельної школи: проблеми і перспективи;
 • дидактичні проблеми функціонування віртуального освітнього простору.

Зі вступним словом виступили:

Шарин Сергій Володимирович,  доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Оліяр Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

До вітального слова приєдналися:

Валят Войцех, доктор педагогічних наук, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри загальної дидактики та освітніх систем Жешувського університету (Республіка Польща)
Пенчковскі Ришард, доктор педагогічних наук, декан Педагогічного факультету Жешувського університету (Республіка Польща)
Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Лисенко Неллі Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

У процесі пленарного засідання до обговорення важливих освітніх проблем активно долучилися виклачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти: Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри; Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент; Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; Газіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; асистенти кафедри Олійник Олена Михайлівна та Пукас Іванна Леонідівна.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial