post by Олена Михайлівна |

Бабюк Тетяна Йосипівна

Бабюк Тетяна Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

 

На кафедрі працює з 2004 року.

 

Закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського  (1993), магістратуру педагогічного факультету Кам’янець-Подільської державного університету (2003), педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2009, 2010).

 

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів; вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти; викладач педагогічки і методики викладання в початкових класах.

 

Закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Захистила кандидатську дисертацію з теми: „Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів” (2013).

 

Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної та початкової освіти присвоєно 2016 р.

 

Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 

Керує роботою наукової лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної і початкової освіти».

 

Викладає дисципліни: технології вивчення галузі “Природознавство”; методика навчання освітньої галузі “Природознавство”; наступність роботи ДНЗ і початкової школи, основи природознавства з методикою, організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі.

 

Коло наукових інтересів: актуальні питання початкової і дошкільної освіти, підготовка компетентних фахівців у галузі дошкільної і початкової освіти, проблеми наступності дошкільної і початкової ланок освіти, формування здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, організація дослідницько-експериментального вивчення природознавства в дошкільному навчальному закладі та початкових класах.

 

Опубліковано понад 75 публікацій, 1 монографія, 4 навчально-методичних посібники.

 

Публікації

2015-2016 рр.

  1. Бабюк Т. Й. Забезпечення наступності у навчанні та вихованні старших дошкільників та молодших школярів / Т. Й. Бабюк // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. Секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 21-25.
  2. Бабюк Т. Й. Еколого-валеологічна спрямованість дошкільної та початкової освіти / Т. Й. Бабюк // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С.  6-9.
  3. Бабюк Т. Й. Проблеми реалізації наступності у навчанні та вихованні старших дошкільників та молодших школярів / Т. Й. Бабюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 107-108. (10 б.)
  4. Бабюк Т. Й. Проблема наступності у формуванні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів / Т. Й. Бабюк // Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців початкової і дошкільної освіти : зб. наук. праць / [за заг. ред.: О. А. Федій, відп. ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – Вип. 3. – 210 с. – С. 42-53.
  5. Бабюк Т. Й. Педагогічні умови формування професійно-валелогічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. Й. Бабюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (1-2016). – Ч. 2. – С. 173–178.
  6. Бабюк Т. Й. Стан роботи з формування навичок здорового способу життя дітей у педагогічній практиці дошкільних навчальних закладів та початкової школи / Т. Й. Бабюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 55-63.
  7. Бабюк Т. Й. Вплив вікових особливостей дітей на формування здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів/ Т. Й. Бабюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч. 2. – С. 161-167.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial