post by Олена Михайлівна |

Ватaманюк Гaлина Петрівнa

 

 

Ватаманюк Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної  освіти

 

На кафедрі працює з 2009 року.

 

Закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського  (1992), педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2011).

 

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і музики; вихователь дітей дошкільного віку.

 

Закінчила аспірантуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2011). Захистила кандидатську дисертацію з теми: „Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності” на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка (2014).

 

Керує написанням курсових робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 

Бере участь у роботі наукової лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної і початкової освіти».

 

Викладає дисципліни: методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку; дошкільна лінгводидактика; методика роботи з дитячою книжкою в ДНЗ; організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ; ознайомлення дітей з суспільним довкіллям; методика навчання  літературного читання.

 

Коло наукових інтересів: актуальні питання дошкільної освіти: соціально-мовленнєвий та естетичний  розвиток дітей  дошкільного віку, проблеми наступності дошкільної і початкової ланок освіти; підготовка компетентних фахівців у галузі дошкільної освіти.

 

 

Опубліковано понад 50 публікацій, 3 навчально-методичних посібники, 1 колективна монографія під  заг. ред.  А. Печенюк.

 

Публікації

2015-2016 рр.

 

 1. Ватаманюк Г. П. Музично-ігрова діяльність як засіб формування комунікативних умінь старших дошкільників / Г. П. Ватаманюк // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2015. – Вип. 18. – С.401–407.
 2. Ватаманюк Г. П. Оценка воспитателями возможностей музыкальных игр в формировании коммуникативных умений старших дошкольников /Актуальные проблемы специальной психологии и коррекционной педагогики: теория и практика: сборник научных трудов IX Международной научно-образовательной конференции. 23 апреля 2015 г. / под ред. А.И. Ахметзяновой. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, – Вып. 9. – 334 с. С. 192-197.
 3. Ватаманюк Г. П. Принципи організації і проведення експериментального дослідження з формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності / Г. П. Ватаманюк / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів й аспірантів. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 9, у 5 т. – Т.4. – С.81–82.
 4. Ватаманюк Г. П. Структура комунікативних умінь старших дошкільників / Г. П.  Ватаманюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Психологічні  науки / [редкол. : Г. К. Радчук відп. ред.. та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – Вип. 7. – С. 40-46.
 5. Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь дошкільників як педагогічна проблема / Г. П. Ватаманюк // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. Секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 49-53.
 6. Ватаманюк Г. П. Український дитячий фольклор як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / Г. П. Ватаманюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 99-100.
 7. Ватаманюк Г.П. Діяльнісний підхід до розвитку особистості дошкільника: сутність і зміст / Г. П. Ватаманюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15.  – Т. 3. – С. 112-113.
 8. Ватаманюк Г. П. Художня література як засіб мовленнєвої підготовки дітей до навчання в школі / Г.П. Ватаманюк // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи  : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 28-33.
 9. Ватаманюк Г. П. Лінгводидактичний аспект педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у практиці сучасного довкілля / Г. П. Ватаманюк // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті  розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухоминського, 28-29.09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – С. 53-57.
 10. Ватаманюк Г. П. Закономірності формування комунікативних умінь старших дошкільників у музично-ігровій діяльності / Г. П. Ватаманюк// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Вип. 55. – С. 77-84.
 11. Ватаманюк Г. П. Психолого-педагогічні аспекти формування соціально-комунікативної готовності дошкільників до навчання в школі засобами гри / Г. П. Ватаманюк// Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (1‑2016). – Ч. 2. – С. 183-187. (Index Copernicus)
 12. Ватаманюк Г. П. Організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книжкою в дошкільному навчальному закладі / Г. П. Ватаманюк// Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч. 2. – С. 167-173. (Index Copernicus)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial