post by Олена Михайлівна |

Гoрдійчук Мaр’яна Сидорівнa

 

Гордійчук Мар”яна Сидорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

На кафедрі працює з 2003 року.

Закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім.В.П.Затонського (1991 р).

Спеціальність за дипломом – вчитель початкових класів.

Закінчила аспірантуру (2003 р.) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.  Захистила кандидатську дисертацію з теми: “Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці.”  (2004 р).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки і методик дошкільної та початкової освіти присвоєно 2008 року.

Керує написанням курсових та магістерських робіт, науково-дослідною роботою, педагогічною  практикою студентів факультету.

З 2004 року виконує обов’язки заступника  декана педагогічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи.

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності (дошкільна освіта), вступ до спеціальності (початкова освіта), актуальні проблеми дошкільної освіти, педагогіка дошкільна, методика викладання педагогіки дошкільної.

Коло наукових інтересів: актуальні питання теоріі навчання та освіти, розвиток творчості дошкільників у процесі навчальноі діяльності.

Опубліковано понад 50 публікацій, 1 монографія, 6 навчально- методичних посібників.

Публікації

2015-2016 рр.

  1. Гордійчук М.С. Актуальні проблеми початкової школи : навчальний посібник / автори-упорядники : М.С.Гордійчук, Н.Г.Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Звалейко Д.Г., 2015. – 248 с.
  2. Гордійчук М. С. Методика активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в контексті проблеми мовленнєвого розвитку / М. С. Гордійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016) – Ч. 2. – С. 244‑248.
  3. Гордійчук М.С. Педагогічні умови ефективної роботи з орфоепії на уроках української мови в початковій школі / М. С. Гордійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 22 (1‑2016) – Ч. 2. – С. 226‑233.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial