post by Олена Михайлівна |

Олiйник Оленa Михайлівнa

Олійник Олена Михайлівна – асистент кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

 

На кафедрі працює з 2011 року.

 

Закінчила дефектологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (1998), педагогічний факультет Кам`янець – Подільського державного університету, отримала диплом магістра (з відзнакою) про повну вищу освіту (2005).

 

Спеціальності за дипломами – дефектолог, олігофренопедагог, логопед; вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, керівник навчального закладу.

 

Навчання в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка (2009-2013)

Підготувала до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

 

Керує написанням курсових робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 

Наукова і громадська робота: Автор та співавтор навчально-методичних посібників педагогічного колективу дошкільного навчального закладу №21. В дошкільній освіті працює понад 20 років, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь», «вихователь-методист». З 2011 року голова місцевого осередку Асоціації працівників дошкільної освіти, керівник лабораторії дошкільної освіти міського науково-методичного центру управління освіти і науки з питання впровадження освітніх програм в практику роботи дошкільних навчальних закладів.

 

Відзнаки, нагороди: Почесна грамота виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2012), Диплом І ступеня Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2014).

 

Викладає дисципліни: «Педагогіка дошкільна», «Дошкільна лінгводидактика», «Основи природознавства з методикою», «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвою компетентністю дітей дошкільного віку», «Організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ», «Основи інклюзивної освіти», «Основи дефектології», «Навчання та виховання дітей різновікових груп», «Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті», «Організація управління дошкільною освітою», «Сучасне програмне забезпечення ДНЗ».

 

Коло наукових інтересів: дослідник актуальних питань дошкільної освіти, творчої особистості дитини дошкільного віку засобами театрально-ігрової діяльності, удосконалення контексно-професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти, модернізація організаційно- методичної роботи у дошкільному закладі, ефективне забезпечення взаємозв`язку сучасної теорії та педагогічної практики у підготовці конкурентноспроможних фахівців дошкільної освіти.

 

Опубліковано понад 60 публікацій, 3 навчально-методичні посібники (1 у співавторстві), створено електронний освітній ресурс.

Публікації

2015-2016 рр.

  1. Олійник О.М. Програма та методичні рекомендації до організаційно-методичної практики в дошкільних навчальних закладах / укладач Олійник О.М. – Кам`янець-Подільський, 2015. – 108 с.
  2. Олійник О.М. Аналіз результатів провадження педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників засобами театрально-ігрової діяльності / Олійник О. М. // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»; [відп. ред. Лабунець В.М.]. – Кам`янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. – Випуск 18 (1-2015). – С. 430-436.
  3. Олійник О.М. Педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільному навчальному закладі. Інклюзивне навчання: організаційне, змістове та методичне забезпечення: навчально-методичний посібник / [кол. авторів; за заг.ред. С.П. Миронової]. – Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 201 – 212.
  4. Олійник О.М. Розвиток мобільності та формування ігромайстерності в процесі контекстно-професійної підготовки майбутнього педагога дошкільної освіти / О.М. Олійник // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 1. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 309 – 316.
  5. Олійник О.М. Стратегія педагогічної підтримки творчого становлення педагога дошкільного закладу в процесі застосування елементів театрального мистецтва / О.М. Олійник //Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С. 400-403
  6. Олійник О.М. Педагогічні умови розвитку універсальних здібностей дошкільників засобами творчої театрально-ігрової діяльності / О.М. Олійник // Актуальні проблеми дошкільної та корекційної освіти : збірник наукових праць студентів і молодих учених. – Рівне: Волин. обереги, 2015. – С. 140-144.
  7. Олійник О.М. Педагогічний супровід удосконалення професійної майстерності педагогів дошкільного закладу засобами театралізованої діяльності / О.М. Олійник // Реалізація варіативної складової змісту дошкільної освіти у контексті вимог Державного стандарту / Зб. наук.пр. [ред.кол.: В.Є. Берека (гол)та ін.] – Хмельницький : ФОП Мельник, 2015. – С. 177 – 182. http://www.hoippo.km.ua/pages-view-11.html
  8. Олійник О.М. Методичний інструментарій удосконалення професійної компетентності педагогів дошкільного закладу засобами театралізованої діяльності / Олійник О. М. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.].- Вип.19 (2-2015). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2015. – С. 320-326.
  9. Олійник О.М. Теоретичні засади становлення творчої активності дитини в контексті наступності дошкільної і початкової ланок освіти / Олійник О. М. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільский, 2016. – С. 244 – 250.
  10. Олійник О.М. Сутність педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників в процесі театралізованих ігор / О. М. Олійник // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – С. 218-225.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial