16 травня 2018 р. відбулась науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції»

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції»

16 травня 2018 року о 14.00 год. на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася науково-практична онлайн-конференція «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції» (з міжнародною участю).

У конференції взяли участь: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна), Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Державна вища професійна школа у м. Хелм (Республіка Польща), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Жешувський університет (Республіка Польща), Житомирський державний університет імені І. Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Мукачівський державний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Рівненський державний гуманітарний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

У рамках конференції учасники мали можливість в інтерактивному режимі обговорювати актуальні питання розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції за такими напрямами:

  • професійні домінанти в підготовці майбутніх учителів початкової ланки освіти в контексті Концепції нової української школи;
  • наступність та перспективність дошкільної і початкової ланок освіти в сучасних умовах;
  • психолого-педагогічні засади реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
  • розвиток особистості молодшого школяра: компетентнісні орієнтири;
  • гірська школа Українських Карпат: етнокультурний і виховний потенціал;
  • стратегія здоров’язбереження як європейський вектор освіти;
  • реалізація педагогіки партнерства в контексті розбудови нової української школи;
  • розвиток інклюзивного освітнього середовища в початковій школі;
  • модернізація сільської малочисельної школи: проблеми і перспективи;
  • дидактичні проблеми функціонування віртуального освітнього простору.

Зі вступним словом виступили:

Шарин Сергій Володимирович,  доктор фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Оліяр Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

До вітального слова приєдналися:

Валят Войцех, доктор педагогічних наук, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри загальної дидактики та освітніх систем Жешувського університету (Республіка Польща)
Пенчковскі Ришард, доктор педагогічних наук, декан Педагогічного факультету Жешувського університету (Республіка Польща)
Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Лисенко Неллі Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

У процесі пленарного засідання до обговорення важливих освітніх проблем активно долучилися виклачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти: Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри; Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент; Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; Газіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; асистенти кафедри Олійник Олена Михайлівна та Пукас Іванна Леонідівна.

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial