Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення»

23-24 травня  2018 року о 10.00 на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення»

 

У конференції взяли участь: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Національна академія педагогічних наук України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, імені М. В. Остроградського, Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка.

У рамках конференції учасники мали можливість в інтерактивному режимі обговорювати актуальні питання про проблеми та перспективи інновацій в початковій освіті на сучасному етапі за такими напрямами:

  • психологічні та соціально-педагогічні чинники розвитку особистості в умовах інноваційного педагогічного середовища;
  • інноваційні методики та інформаційно-комунікаційні технології навчання і виховання молодших школярів;
  • упровадження оновленого змісту початкової ланки освіти;
  • інноваційний потенціал професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи.

З вітальним словом виступили:

Шевчук Сергій Миколайович – проректор із наукової роботи ПНПУ імені В. Г. Короленка.
Сулаєва Наталія Вікторівна – декан психолого-педагогічного факультету.
Зелюк Віталій Володимирович – ректор ПОІПОО імені М. В. Остроградського.
Відкрила конференцію Федій Ольга Андріївна – завідувач, професор кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка.
Блог конференції презентувала Процай Людмила Петрівна – доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка.

У ході пленарного засідання наукові лабораторії ЗВО презентували напрями своєї роботи:
Навчально-методична лабораторія «Інноваційні освітні рішення»: досвід та перспективи (кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка) – Федій Ольга Андріївна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, професор.

Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства: досвід та перспективи (Київський університет імені Бориса Грінченка) – Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, доцент.

Творча навчально-наукова лабораторія «Гірська школа Українських Карпат» (кафедра теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») – Червінська Інна Богданівна, завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Науково-навчальна лабораторія «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти»: досвід та перспективи (кафедра теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) – Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукова лабораторія «Теорія і практика початкової освіти» : досвід та перспективи (кафедра теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) – Гудима Наталія Василівна, завідувач лабораторії, кандидат філологічних наук, доцент.

Наукова лабораторія «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» : досвід та перспективи (кафедра теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) – Бахмат Наталія Валеріївна, завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, професор.

Презентувала напрями роботи відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського – Крилевець Марина Петрівна, завідуюча відділом дошкільної, початкової та спеціальної освіти, методист з початкової освіти.

Ефективні підходи та технологічні рішення застосування інноваційних технологій STREAM-навчання в початковій школі – Скаба Лариса Петрівна, директор Приватного загальноосвітнього навчального закладу «Школа Івентор Скул» м. Київ.

Фахова підготовка майбутнього вчителя до роботи в НУШ в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка – Деньга Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.

До обговорення важливих наукових проблем сучасної початкової освіти в Україні долучились викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти: Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри; Галаманжук Леся Людвигівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент; Газіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач; асистенти кафедри Олійник Олена Михайлівна та Пукас Іванна Леонідівна.

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial