Category Archive: Інформаційні повідомлення

ВІДБУЛАСЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА З ДИТИНОЮ"

 

23-24 жовтня 2018 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено  IІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною». Співорганізаторами конференції виступили: Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Рівненський державний гуманітарний університет, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

У конференції взяло участь понад 280 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних країн (Чеська Республіка, Республіка Молдова, Білорусь, Польща, Китай) та міст України (Володимир-Волинський, Глухів, Дніпро, Ізмаїл, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Київ, Одеса, Полтава, Кременець, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нова Ушиця, Переяслав-Хмельницький, Полтава, Рівне, Умань, Харків, Хмельницький, Херсон, Чернівці, Чернігів та інших).

Учасники конференції працювали в таких секціях:

  1. Проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку.
  2. Інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку.
  3. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації.
  4. Наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці.
  5. Психологічний супровід становлення особистості дитини.

Матеріали конференції подано до публікації у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика», який внесено до науково-метричної бази даних (INDEX COPERNICUS), та у збірнику наукових статей за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною».

 

18 жовтня 2018 р. на базі закладу дошкільної освіти №19 відбувся теоретико-практичний семінар на тему: «Модернізація підходів до взаємодії педагогічного колективу ЗДО і родин як чинник всебічного розвитку сучасної дитини».

 

 

ТИЖДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вийшло друком наукове видання

Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»/ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. – Київ : Міленіум, 2018. – 290 с.
У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі; наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці; проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти; психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів; наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

 

 

 

Шановні колеги!

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує вас взяти участь у науково-практичному семінарі «Перспективи розвитку дошкільної та початкової освіти», який відбудеться 23 лютого 2018 року. У рамках семінару запланована зустріч із заступником директора з маркетингу видавництва «Мандрівець» Ухіною Тетяною Борисівною.

31 жовтня 2017 року на педагогічному факультеті відбувся науково-практичний семінар «Інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті»

Про реорганізацію кафедри

     Відповідно до вимог п.2, п.5 ст. 33, п. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187, Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), для оптимізації структури кафедр педагогічного факультету, ефективного керівництва навчальною, навчально-методичною й науково-дослідною роботою їх науково-педагогічних працівників та на підставі ухвали вченої ради університету від 29 червня 2017р. (протокол №8) наказом по університету «Про реорганізацію кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти та реорганізацію кафедри мовознавчих дисциплін» від 30.06.2017р. реорганізували кафедру теорії та методик дошкільної і початкової освіти та створили на її базі кафедру теорії та методик дошкільної освіти. Новостворену кафедру ввели до структури педагогічного факультету.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial