Home » Проєкт ОПП

Проєкт ОПП

Поділитися в соціальних мережах!

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

shares