Home » Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.

Актуальні проблеми дошкільної освіти
Вступ до спеціальності
Дошкільна лінгводидактика
Дошкільна педагогіка
Дошкільна педагогіка з історією
Імідж сучасного закладу дошкільної освіти
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
Історія дошкільної педагогіки
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
Методика ознайомлення дошкільників з природою
Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ
Методика проведення роботи з народознавства в закладах дошкільної освіти
Методика роботи з дитячою книжкою в ДНЗ
Методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти
Навчання та виховання дітей різновікових груп
Наступність роботи ДНЗ та початкової школи
Наступність роботи закладів дошкільної та початкової освіти
Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям
Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти
Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці
Організація музично-театралізованої діяльності в закладах дошкільної освіти
Організація приватного закладу дошкільної освіти
Організація проектної діяльності в закладах дошкільної освіти
Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності в закладі дошкільної освіти
Організація професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища
Організація управління дошкільною освітою
Освітні технології навчання дітей дошкільного віку
Основи дизайну та моделювання розвивального предметного середовища в закладах дошкільної освіти
Основи наукових досліджень
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
Основи природознавства з методикою
Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах ДНЗ
Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку
Робота з дитячою книжкою в закладах дошкільної освіти
Сучасні технології викладання фахових методик дошкільної освіти у вищій школі
Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості
Теорія та методика музичного виховання
Теорія та методика співпраці з родинами
Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
Теорія та технології адаптації та соціалізації в умовах закладів дошкільної освіти
Теорія та технології адаптації та соціалізації дітей в умовах закладів дошкільної освіти
Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості
Технології формування екологічної культури дошкільників
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку
Формування базових якостей особистості дошкільника