Home » Про кафедру » Історія кафедри

Історія кафедри

З часу існування факультету його органічною складовою була кафедра педагогіки. Попри різні формулювання назви, вона завжди була центром гартування майбутніх педагогів. Вперше її організовано у 1961 р. як кафедру педагогіки і методики початкового навчання (завідувач – доцент Барбарець З.М.). У 1966 р. завідувачем кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Середу Ф. Я. У складі кафедри того часу працювали висококваліфіковані викладачі, кандидат філологічних наук, доцент Скорський М. А., кандидат психологічних наук, доцент Цвіянович М. Д., старші викладачі Стефанцев М. П., Сєдугін І. В., Укупник С. Ф., Піскун М. С., Бойко В. І., Румбах В. І., Ільченко П. С., Фесенко А. І., Житкевич Л. Й.

Певний час в інституті не здійснювався прийом абітурієнтів за спеціальністю Педагогіка і методика початкового навчання. З його відновленням у 1974 р. діяльність кафедри педагогіки та методики початкового навчання, яку очолила кандидат психологічних наук, доцент Цвіянович М. Д., знову активізується.

Вагомим здобутком науково-педагогічної діяльності кафедри того часу були навчально-методичні посібники: перший в Україні орфографічний словник української мови для молодших школярів Стефанцева М. П., що друкувався масовими тиражами і витримав 9 видань; підручник для початкової школи «Українська мова» (автори Стефанцев М. П., Середа Ф. Я.), який одержав першу премію на республіканському конкурсі та витримав 13 видань; програма з методики викладання української мови у початкових класах, за якою працювали всі педагогічні інститути України.

У 1979 р. кафедру педагогіки і методики початкового навчання поділяють на дві: кафедру педагогіки та методики початкового навчання, яка охоплює мовознавчі дисципліни (українська та російська мови з методиками викладання у початкових класах) та психолого-педагогічні й кафедру природознавства і математики з методикою початкового навчання (завідувач кафедри – доцент Ткачук К. І.). На посаду завідувача кафедри педагогіки та методики початкового навчання обирається доцент Грипас Н. Я.

Надія Яківна Грипас була всебічно обізнаним лінгвістом, людиною, залюбленою в рідну мову, невтомним пропагандистом українського слова. Висококваліфікований філолог, очоливши кафедру педагогіки та методики початкового навчання, вона невтомно і плідно працювала не тільки як дослідник мовознавчих проблем, а й методист, вважаючи, що вчити дітей відчувати красу рідного слова, його найтонші відтінки – основне завдання учителя початкових класів. Свої методичні погляди Грипас Н. Я. відобразила в ряді публікацій, серед яких набула широкого визнання й не втратила актуальності в наш час книга «Робота над текстом у початкових класах» (1986 р.) у співавторстві з Плющ М. Я.

Надія Яківна подавала молодим членам колективу приклад надзвичайної працездатності, самовідданого ставлення до педагогічної справи. Дослідницьку діяльність завідувачка кафедри вдало поєднувала з організаційною роботою. Згуртувавши на кафедрі своїх кращих учнів, недавніх випускників філологічного факультету (Каньоса П. С., Бурдаківська Н. М., Попова Л. Б., Карпалюк В. С., Горох Г. В.), вона благословила їх у науку й за короткий час очолювана нею кафедра перетворилася на одну з кращих в інституті.

З 1990 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Карпалюк В. С.

У 1997 р. на факультеті підготовки вчителів початкових класів відбулась реорганізація, внаслідок якої підготовку фахівців зі спеціальності Початкове навчання стала здійснювати серед інших підрозділів факультету й новоутворена кафедра педагогіки і методики початкового навчання та образотворчого мистецтва.

Кафедра об’єднувала фахівців, які забезпечували навчально-виховний процес з педагогічних дисциплін, методик викладання української та російської мов, методики викладання трудового навчання та художньої праці, а також предметів образотворчого циклу (в складі новоутвореної кафедри було 12 викладачів). З них 10 кандидатів педагогічних наук: завідувач кафедри доцент – Попова Л. Б.; доценти – Ткачук Г. П., Сурова Т. І., Дмитрієв С. М., Мітін Г. Д., Тришневська Г. Б., Присакар В. В.; 1 кандидат мистецтвознавства – Урсу Н. О.; заслужений художник України – Негода Б. М.; асистенти Бондар Л. П., Гуменюк М. П., Ковальчук А. Ф.

Наявність у складі кафедри та факультеті викладачів педагогіки (Доценти Мітін Г. Д., Тришневська Г. Б., Дмитрієв С. М.) сприяло поліпшенню знань студентів з педагогіки (студентки Цвяк Н. та Підгурна Т. 1999 р. стали переможцями республіканської олімпіади з педагогіки), підвищенню ролі педагогічної практики в професійній підготовці студентів (доцент Мітін Г. Д.), активізації виховної роботи серед студентів, налагодженню зв’язків зі школами та освітніми установами регіону (доцент Тришневська Г. Б.) пропаганді творчої спадщини видатних педагогів серед студентів та громадськості міста (доцент Дмитрієв С. М.).

Зміцнюється навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, зокрема один з кращих в університеті навчальних кабінетів – кабінет трудового навчання, який з любов’ю і високою професійною майстерністю створений викладачем Самокиш В. Л., розширює й наповнює новим навчально-методичним матеріалом Ковальчук А. Ф., згодом Анатолій Федорович публікує навчально-методичний посібник з курсу. Виконані під його керівництвом студентські роботи постійно демонструються на виставках, присвячених урочистим подіям в університеті та місті.

З 2001 р. асистентами кафедри стали Федорчук В. В.та Опалюк О. М., які у 2002 р. успішно захистили кандидатські дисертації.

Вагомий науковий та професійний потенціал викладачів дисциплін образотворчого циклу, (кандидат мистецтвознавства Урсу Н. О., заслужений художник України Негода Б. М., заслужений майстер народної творчості Лашко В. І.), належна матеріальна база стали підставою для створення кафедри образотворчого мистецтва.

Виокремлення спеціальності Образотворче мистецтво сприяло поділу кафедри, а відповідно й зміні її назви: кафедра педагогіки і методики початкового навчання.

З 2003 р. на факультеті розпочато підготовку фахівців зі спеціальності Дошкільне виховання, що призвело до розширення складу кафедри. Упродовж трьох років членами колективу стали досвідчені фахівці педагогічної справи Бабюк Т. Й., Бахмат Н. В., Біла І. М., Галаманжук Л. Л., Гордійчук М. С., Каньоса Н. Г., Лебідь І. Ю.

З 2004 р. кафедра стала носити назву «Кафедра педагогіки і методики початкового навчання та дошкільного виховання». У 2006-2007 навчальному році колектив поповнився випускниками аспірантури (Газіна І. О., Демчик К. І., Іванішена С. В.) та магістрами (Федорак І. О., Попова О. Ю.). У 2004 р. успішно захистила кандидатську дисертацію й здобула вчений ступінь кандидата педагогічних наук Гордійчук М. С., 2006 р. здобула вчений ступінь кандидата психологічних наук Біла І. М., в 2007 р. – кандидатом педагогічних наук стала Галаманжук Л. Л., а 2008 р. – Газіна І. О.

У зв’язку із введенням в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, кафедру з вересня 2008 р. перейменовано у кафедру педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти.

З 2009 р. викладачем педагогічних дисциплін стала досвідчена вчителька початкових класів Дутко О. М., яка у 2010 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

Активно працюють у всіх сферах діяльності кафедри й сумісники: доктор педагогічних наук, професор Волошина Н. Й., доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Г. С., досвідчені працівники дошкілля аспіранти Олійник О. М., Ватаманюк Г. П.

З 2009 р. завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Миронова С П.

Кафедрою постійно проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, загальнофакультетські виховні заходи, педагогічні читання, круглі столи, присвячені визначним датам у житті країни та педагогічної громадськості, актуальним освітянським проблемам, підтримуються зв’язки з провідними науковими установами України та зарубіжжя.

Фахівці кафедри надають методичну допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів, учителям початкових класів міста, району, області, за що відзначені подяками, нагородами. Викладачі дисциплін спеціальності Дошкільна освіта свої творчі здобутки пропагують не тільки серед працівників регіонального дошкілля. Щомісячний фаховий журнал «Дошкільне виховання» відзначив у числі переможців Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій Білу І. М. (Дошкільне виховання, 2006), а в 2010 р. переможцем цього конкурсу стала асистент кафедри Ватаманюк Г. П. (Дошкільне виховання, 2010).

Колектив кафедри здійснює творчий пошук за спільною темою «Сучасні проблеми загально-педагогічної й методичної підготовки вихователів дитячих навчальних закладів та вчителів початкових класів», також усі викладачі кафедри плідно працюють над індивідуальними науковими дослідженнями.

За темами досліджень друкуються монографії, науково-методичні посібники, здійснюються публікації в збірниках наукових праць факультету, університету, у фахових виданнях інших освітніх та науково-дослідницьких установ. Найбільш вагомими є посібники, видані упродовж 2008-2010 р.р.: Тарасенко Г. С. «Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами» (навчально-методичний посібник, 2008 р.); Біла І. М. «Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників» (посібник, 2009 р.); Газіна І. О. «Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» (навчально-методичний посібник, 2009 р.); Демчик К. І. «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей» (навчально-методичний посібник, 2009); Федорчук В. В. «Проектна діяльність студентів у процесі опанування навчальної дисципліни «Шкільний курс світової художньої культури та методика його викладання» (навчально-методичний посібник, 2009 р.); Тарасенко Г. С. «Дитина – дорослий: сучасний погляд» (колективна монографія, 2010 р.); Гордійчук М. С., Попова О. Ю. «Дидактика» (навчально-методичний комплекс, 2010 р.); Ткачук Г. П. «Методика позакласного читання у початкових класах» (навчально-методичний посібник, 2010 р.); Сурова Т. І. «Формування особистості при вивченні рідної мови» (монографія, 2010 р.).

Про належний рівень професорсько-викладацького складу кафедри свідчить і той факт, що у 2010 р. доцент Газіна І. О. посіла друге місце в університетському конкурсі «Молодий викладач року», а навчально-методичний посібник «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», упорядкований викладачем Демчик К. І., було визнано кращим в університеті.

Вагомим доробком науковців кафедри було дві Всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені проблемам дитячої книжки: «Дитяча книжка як засіб виховання, навчання і розвитку особистості» (2004 р.) і «Дитяча книжка у сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи» (2009 р.), Міжнародний симпозіум, присвячений відзначенню 150-річчя з дня народження видатного українського педагога, в минулому викладача університету Софії Русової (2007 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (2010 р.), ІІ Всеукраїнські Волошинські читання «Феномен вченого-педагога Ніни Волошиної: національний та регіональний виміри» (2014 р.). Матеріали наукових заходів публікуються у збірнику наукових праць факультету «Педагогічна освіта: теорія і практика».

На кафедрі постійно діє науково-методичний семінар. Значна увага в його роботі приділяється організації навчально-виховного процесу в умовах кредитно-модульної системи, використанню мультимедійних матеріалів, технологіям складання і застосування тестів тощо.

Впевнено заявляє про себе університетське дошкілля. Викладачі дисциплін спеціальності Дошкільна освіта ( Галаманжук Л. Л., Бабюк Т. Й., Каньоса Н. Г., Демчик К. І., Газіна І. О.,Олійник О. М., Ватаманюк Г. П., Федорак І. О.) доклали чимало зусиль для розробки навчально-методичних комплексів з фахових дисциплін, опублікували власні навчальні посібники для студентів, укомплектували бібліотеку кафедри та факультету новими виданнями в галузі дошкільної освіти. Також налагоджено міцні зв’язки з відділом охорони дитини міського управління освіти і науки, що дало змогу відібрати кращі в місті ЗДО для проведення лабораторних занять та проходження практики.

Значним досягненням є те, що з 2011 р. науково-педагогічні працівники кафедри здобули науковий ступінь кандидата наук: Каньоса Н. Г. (2011 р.), Лебідь І.Ю. (2011 р.), Бахмат Н. В. (2011 р.), Бабюк Т. Й. (2013 р.), Демчик К. І. (2014 р.), Ватаманюк Г. П. (2014 р.), Дорож І. А. (2016 р.). У 2016 р. здобуває науковий ступінь доктора педагогічних наук Галаманжук Л. Л.

За період з 2011 по 2016 рр. викладачами кафедри опубліковано значну кількість праць: «Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі» (Бабюк Т. Й., 2011), «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода. Програма та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта (Попова Л. Б., 2011), «Практика в дитячих оздоровчих таборах Програма та методичні рекомендації для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта (Попова О. Ю., 2011), «Програми та методичні поради щодо навчальної і педагогічної практик з музики: методичні поради» (Аліксійчук О. С., Федорчук В. В., Печенюк М. А., Каньоса Н. Г., 2011), «Трудове навчання з практикумом» (Ковальчук А. Ф., 2011), «Літня практика. Методичні рекомендації» (Демчик К. І., 2012), «Педагогічні погляди та просвітницька діяльність М.І. Костомарова у контексті культурно-освітнього руху в Наддніпрянській Україні ХІХ століття» (Дутко О. М., 2013), «Управління початковою освітою в Україні: історичний аспект» (Лебідь І. Ю., 2013), «Готовність вчителя початкових класів до педагогічного моделювання : теорія і практика» (Бахмат Н. В., 2013), «Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів» (Каньоса Н. Г., 2013), «Формування особистості при вивченні рідної мови» (Сурова Т. І., 2013), «Методика викладання основ здоров’я в початковій школі» (Шахненко В. І., Сущева І. В., Бабюк Т. Й., 2013), «Методика музичного виховання дітей дошкільного віку» (Газіна І. О., 2013), «Математика» (Борейко О. С., 2013), «Людина і світ з методикою викладання» (Бацей С. І., 2013), «Тестові завдання з основ вищої математики» (Гнатенко О. С., 2013), «Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів» (Бабюк Т. Й., 2014), «Виховання дисциплінованості дітей у закладах інтернатного типу» (Бахмат Н. В., 2014), «Моделювання портфоліо педагога» (Бахмат Н. В., 2014), «Основи педагогіки» (Бахмат Н. В., 2014), «Школознавство» (Бахмат Н. В., 2014), «Програма та методичні рекомендації до навчальної педагогічної практики» (Попова Л. Б., Демчик К. І., 2014), «Організація виробничої практики в закладах інтернатного типу» (Бахмат Н. В., 2015), «Організація навчально-виховної практики студентів у початковій школі (Бахмат Н. В., Торчинська З. К., 2015), «Актуальні проблеми початкової школи» (Гордійчук М. С., Каньоса Н. Г., 2015), «Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами» (Каньоса Н. Г., 2015), «Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників» (Каньоса Н. Г., 2015), «Історія педагогіки. Змістовий модуль: Початкова школа і педагогіка України в роки національно-демократичної революції (1917-1920 рр.)» (Лебідь І. Ю., 2015), «Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища» (Бахмат Н. В., 2016).

З 01 вересня 2014 р. кафедру педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти реорганізовано в кафедру теорії та методик дошкільної і початкової освіти (наказ від 01.09.2014 р. за № 15-ОД). У травні 2015 р. очолює кафедру кандидат педагогічних наук Бабюк Т. Й.

 

КАФЕДРА СЬОГОДНІ

На базі кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти у квітні 2017 р. було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Початкова освіта. У заході взяли участь 58 представників із 30 закладів вищої освіти з усіх регіонів України.

Викладачами кафедри започатковано проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (з 2014 р.), яка стала щорічною.

З 2013 р. щорічно цим же структурним підрозділом проводиться Регіональна науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини» (відповідальний секретар доцент Каньоса Н. Г.) спільно із закладами вищої освіти України й Управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, яка у 2017 р. набула статусу Всеукраїнської.

У 2016 р. проведено Регіональну науково-практичну конференцію «Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи».

У різновіковому колективі кафедри надається значна допомога в оволодінні педагогічною майстерністю викладача ЗВО молодим колегам, панує дружня доброзичлива атмосфера.

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти  створена 30 червня 2017 р. на базі кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти у зв’язку з реорганізацією. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Бабюк Т. Й. Кафедра теорії та методик дошкільної освіти є однією з провідних у підготовці майбутніх фахівців для закладів дошкільної освіти.

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методик дошкільної освіти налічує вісім  викладачів. З них 1 доктор наук, професор, 4 кандидати наук, доценти, 2 кандидати наук, старші викладачі, 1 асистент. Освітній процес забезпечують:

  • Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри;
  • Галаманжук Л.Л., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;
  • Гордійчук М.С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;
  • Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
  • Газіна І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;
  • Демчик К.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри;
  • Ватаманюк Г.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри;
  • Олійник О.М., асистент кафедри;
  • Бура Н.О., старший лаборант кафедри.

Завдяки високій науковій та методичній кваліфікації викладацьких кадрів, навчальний процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування особистості інноваційного типу з глибоко усвідомленою громадянською і соціальною позицією, системою наукових знань, яка здатна до професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціокультурній сфері, в системах управління, організації праці в умовах ринкової економіки. Cеред основних напрямів наукової роботи кафедри – проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти, виховання творчої особистості в системі дошкільної освіти, адаптація спеціаліста до ринкових відносин, здійснення гнучкості навчання, швидке реагування на зміну соціальних процесів, формування професійної компетентності студентів дошкільної спеціальності у відповідності з Європейськими стандартами, розвиток їхньої творчості, педагогічної майстерності.

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти є випусковою кафедрою з підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта Крім основного фаху студенти мають можливість здобути додаткову спеціальність 013 Початкова освіта або спеціалізацію Логопедія.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання п’ятидесяти навчальних дисциплін: адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ, актуальні проблеми дошкільної освіти, вступ до спеціальності (дошкільна освіта), дошкільна етнопедагогіка, дошкільна лінгводидактика, дошкільна педагогіка, екологічний простір сучасного ДНЗ, етнографія дитинства, інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті, історія дошкільної педагогіки, методика викладання дошкільної педагогіки у вищій школі, методика виховання та розвитку дітей раннього віку, методика ознайомлення дошкільників з природою, методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ, методика роботи з дитячою книжкою в ДНЗ, методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку, методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, навчання та виховання дітей різновікових груп, наступність роботи ДНЗ та початкової школи, оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей, ознайомлення дітей з суспільним довкіллям, організація гурткової роботи в ДНЗ, організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі, організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ, організація приватного ДНЗ, організація проектної діяльності в ДНЗ, організація професійної діяльності вихователя ДНЗ в умовах інноваційного освітнього середовища, організація та моніторинг педагогічного процесу в ДНЗ, організація управління дошкільною освітою, основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти, основи наукових досліджень, основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва, основи природознавства з методикою, основи природознавства та екології з методикою, особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах ДНЗ, педагогіка дошкільна, педагогічна інноватика в дошкільній освіті, проектування освітньої діяльності в ДНЗ, сучасні технології викладання фахових методик дошкільної освіти у вищій школі, теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості, теорія та  методика формування елементарних математичних уявлень, теорія та методика музичного виховання, теорія та методика співпраці з родинами, теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти, теорія та технології забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти, теорія та технологія соціалізації дітей в умовах ДНЗ, теорія та технології формування здорового способу життя особистості дитини, технології формування екологічної культури дошкільників, формування базових якостей особистості дошкільника, формування готовності дитини до школи.

Викладачі кафедри здійснюють методичне керівництво такими видами практик як навчальна педагогічна практика, виробнича педагогічна практика, організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти, педагогічна (асистентська) практика. До кожного виду практик розроблено програми практики, методичні рекомендації щодо організації різних видів практики.

На  кафедрі теорії та методик дошкільної освіти проводиться робота із залучення студентів до науково-дослідної роботи в різних формах. Здобувачі освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» під керівництвом викладачів кафедри виконують курсові роботи та наукові дослідження до дипломних робіт магістрів. Щороку проводяться студентські наукові конференції, студентські олімпіади та конкурси наукових робіт. Під керівництвом викладачів кафедри теорії та методик дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році студенти взяли участь у 7 конференціях – 2 міжнародних, 3 всеукраїнських і 2 регіональних. Під керівництвом викладачів кафедри та у співавторстві з ними у 2017-2018 навчальному році студенти опублікували 47 наукових статей у фахових наукових виданнях та у збірнику наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. За наукові досягнення понад 35 студентів нагороджено грамотами та подяками. За результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Дошкільна освіта (17-18 травня 2018 р., м. Харків) нагороджено студентів нашого університету:

Чемерейко Н. – переможець у номінації «Досконале володіння сучасними технологіями навчання», Тимчишин Л. – переможець у номінації «Педагогічна винахідливість», Головецька М. – переможець у номінації «За високий рівень теоретичних знань з методики керівництва образотворчою діяльністю дітей».

На кафедрі діють та 7 наукових гуртків: «Екологічне виховання дітей дошкільного віку» (Бабюк Т. Й.); «Актуальні проблеми нових оздоровчих технологій в роботі з різними віковими групами дошкільників» (Галаманжук Л. Л.); «Актуальні проблеми дошкільної освіти» (Гордійчук М. С.); «Театралізована діяльність дітей дошкільного віку» (Газіна І. О.); «Проблеми виховання у сучасному дошкіллі» (Каньоса Н. Г.); «Естетичне виховання дошкільників засобами образотворчого мистецтва та народознавства» (Демчик К. І.); «Формування мовленнєвих умінь дошкільників засобами мистецтва» (Ватаманюк Г. П.) та 1 проблемна група «Театрально-ігрова діяльність у закладі дошкільної освіти» (Олійник О. М.). Результати своїх досліджень студенти оприлюднюють на наукових конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, практичних заняттях тощо.

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти динамічно розвивається та вдосконалює свою роботу, запроваджуючи новітні освітні технології і методики, формуючи потужну інформаційну базу. Висока якість викладання та рівень наукових досліджень на кафедрі створюють унікальні можливості для підготовки майбутніх дослідників, учених та кваліфікованих фахівців у галузі дошкільної освіти. На кафедрі впроваджено в освітній процес сучасні технології навчання та контролю знань студентів, зокрема викладачі кафедри використовують проблемний метод навчання, дискусії, моделюють проблемні ситуації, застосовують педагогічні інноваційні технології навчання, зокрема інтерактивні, ігрові, інформаційно-комунікаційні, технології диференційованого навчання, критичного мислення тощо. Окреслені технології та методи навчання дають змогу повно розкрити зміст навчального матеріалу, схарактеризувати основні засади матеріалу а також перевірити рівень знань студентів. Викладачі кафедри створюють атмосферу співпраці зі студентами, використовують диференційований метод навчання, оскільки студенти мають різний рівень підготовки, створюють доброзичливий психологічний клімат на заняттях, застосовують найбільш ефективні прийоми та методи індивідуалізації, інтерактивного навчання. Завдяки цьому студенти досягають успіху у навчанні та мають приклад для перенесення досвіду в подальшій професійній діяльності. На базі засвоєних теоретичних знань розвивають у студентів творче креативне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, які виникають у практичній діяльності педагога. На заняттях викладачами кафедри використовується мультимедійне обладнання, що сприяє інтенсифікації викладання низки навчальних дисциплін. Повноцінне використання студентами наявних електронних матеріалів здійснюється в позанавчальний час в комп’ютерному класі, читальному залі факультету.

Науково-дослідницька діяльність є важливою складовою роботи кафедри теорії та методик дошкільної освіти. На кафедрі працює науково-навчальна лабораторія «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» (керівник – доц. Бабюк Т.Й.), де виконують дослідження, присвячені проблемам професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти. Метою діяльності лабораторій є: організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт університету та згідно з договорами університету та кафедри теорії та методик дошкільної освіти з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт, участь у вивченні тенденцій змін та інновацій у галузі дошкільної освіти, науково-методичне та консультаційне забезпечення з питань організації та проведення досліджень у галузі теорії та методик дошкільної освіти в університеті та Кам’янець-Подільському регіоні, впровадження результатів наукових досліджень і розробок у навчально-виховний процес закладів дошкільної освіти, забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу з навчальних дисциплін професійної і практичної підготовки навчальних планів підготовки фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта, викладання яких забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик дошкільної освіти, створення оптимальних умов для науково-дослідної роботи студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта та науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри теорії та методик дошкільної освіти, забезпечення належних умов для організації студентських навчальних та виробничих практик, їх зв’язку з освітнім процесом в університеті.

У межах наукової роботи над темою дослідження кафедри «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» здійснюються наукові дослідження, за результатами яких видрукувана значна кількість праць. За 2017-2018 н. р. помітно зросло забезпечення навчальних дисциплін кафедри необхідною навчально-методичною літературою зі спеціальності Дошкільна освіта.

Вагомим внеском у створення навчально-методичного забезпечення дисциплін є опубліковані викладачами за останній рік навчально-методичні посібники: «Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису: формування ціннісного ставлення: монографія» (Демчик К. І., 2017), «Театрально-ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу» (Олійник О. М., 2017), «Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури»» (Бабюк Т. Й., Гордійчук М. С., Попова О. Ю., 2017), «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство» (Бабюк Т. Й., Довгань О. С., 2017), «Етнографія дитинства» (Гордійчук М. С., 2018).

Загалом за 2017-2018 навчальний рік професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано: 1 монографію, 4 навчально-методичні посібники, 6 публікацій у зарубіжних виданнях, 3 тези у міжнародних виданнях, 7 фахових статей, 29 публікацій у журналах, що зареєстрований у міжнародних наукометричних базах (Scopus, РИНЦ, Socrates-Impulse, Zentralblatt MATH, Index Copernicus) і понад 30 статей у інших виданнях.

Колектив кафедри активно проводить наукові конференції, семінари, круглі столи різного рівня, тематика яких привертає увагу науковців з України та з-за кордону.

Так, 19-20 жовтня 2017 р. було проведено I Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною» (відповідальний секретар доц. Каньоса Н. Г.). У конференції взяло участь понад 180 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних міст України (Глухів, Бердянськ, Вінниця, Дрогобич, Кам’янець-Подільський, Київ, Одеса, Переяслав-Хмельницький, Полтава, Рівне, Умань, Хмельницький, Чернігів). Учасники працювали у таких секціях: проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини. Матеріали конференції опубліковані у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика», який внесено до науково-метричної бази даних (Index Copernicus), та збірнику тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною».

31 жовтня 2017 р. відбувся обласний науково-практичний семінар «Інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті». Семінар був проведений кафедрою теорії та методик дошкільної освіти спільно з управлінням освіти Кам’янець-Подільської міської ради. У роботі семінару взяли участь понад 100 осіб. Проведений науково-практичний семінар дозволив переконатись у високому рівні співпраці у підготовці висококваліфікованих фахівців для дошкілля як професорсько-викладацького складу університету так і керівників управління освітою та вихователів-практиків. Для студентів семінар став черговою сходинкою до професійної майстерності, а також ще однією барвистою сторінкою студентського життя.

17-18 квітня 2018 р. було проведено IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». У конференції взяло участь понад 240 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних регіонів України та зарубіжжя (Бельгія, Білорусь, Молдова, Німеччина, Польща, Чехія). Було проаналізовано питання проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання в початковій школі, наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці, проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти, психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів, наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

23 лютого 2018 р. за ініціативи кафедри теорії та методик дошкільної освіти був проведений науково-практичний семінар «Перспективи розвитку дошкільної та початкової освіти». До обговорення актуальних проблем сьогодення у галузі дошкільної і початкової освіти були залучені викладачі та магістранти педагогічного факультету. Спеціальним гостем семінару була Ухіна Т.Б., директор Тренінгового центру «СУТО», заступник директора з маркетингу видавництва «Мандрівець», яка ознайомила учасників семінару із програмовим та методичним забезпеченням освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах та початковій школі, презентувала новинки видавництва «Мандрівець».

18 квітня 2018 р. на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в рамках діяльності науково-навчальних лабораторій: науково-навчальна лабораторія «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» кафедри теорії та методик дошкільної освіти (зав. лабораторією – к. п. н., доц. Бабюк Т. Й.), наукова лабораторія «Теорія і практика початкової освіти» (зав. лабораторією – к. філол. н., доц. Гудима Н. В.) та наукова лабораторія «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» (зав. лабораторією – д. п. н., доц., професор кафедри теорії та методик початкової освіти Бахмат Н. В.) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; науково-навчальна лабораторія «Інноваційних педагогічних рішень» кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (зав. лабораторією – д. п. н., проф. Федій О. А.); творча навчально-наукова лабораторія «Гірські школи Українських Карпат» ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (зав. лабораторією – к. п. н., доц. Червінська І. Б.); науково-дослідна лабораторія грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка (зав. лабораторією – д. п. н., доц. Богданець-Білоскаленко Н. І.), за участі завідувачів лабораторій відбувся науково-практичний семінар «Інноваційні педагогічні рішення: реалії та перспективи Нової української школи», на якому обговорювались актуальні проблеми історичного розвитку та становлення вітчизняної педагогічної думки, актуальні питання дошкільної, початкової та професійної освіти в умовах НУШ».

21 листопада 2017 р. відбувся науково-практичний інтернет-семінар «Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі» за ініціативи кафедри теорії та методик дошкільної освіти нашого закладу та кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Після обговорення теоретичних питань учасники відвідали майстер-класи, проведені Вінцюк О.А., вихователем-методистом, спеціалістом вищої категорії Кам’янець-Подільського ДНЗ № 16 «Айболить» та Демчик К. І., кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних, закордонних, всеукраїнських і регіональних конференціях. За 2017-2018 навчальний рік викладачі кафедри взяли участь у 3 закордонних, 8 міжнародних та всеукраїнських з міжнародною участю, 7 всеукраїнських, 4 регіональних конференціях, 4 науково-практичних семінарах і 6 вебінарах.

Викладачі кафедри готують відгуки на автореферати, рецензії на наукові та методичні праці. За 2017 р. викладачем кафедри Галаманжук Л.Л. прорецензовано одну докторську дисертацію, двічі опонувала на захисті кандидатської дисертації, брала участь у обговоренні під час попереднього захисту кандидатської дисертації.

Доценти Газіна І. О. та Бабюк Т. Й. взяли участь у рецензуванні та підготовці експертних висновків про підручники для 1 класу на замовлення МОН України.

Викладачі кафедри беруть участь у складі журі міських конкурсів професійної майстерності «Вихователь року» 2013 р. (доценти Каньоса Н. Г., Попова Л. Б.) та 2017 р. (доценти Каньоса Н. Г., Гордійчук М. С.) та конкурсах професійної майстерності «Кращий практичний психолог ЗДО» 2018 р. (канд. псих. наук, доцент Каньоса Н. Г.).

За результатами конференцій на кафедрі публікуються збірники матеріалів: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи», збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини» (2016 р.), збірник матеріалів ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини» та збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною» (2017 р.) відповідальний секретар доц. Каньоса Н. Г.; збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (відповідальний секретар Демчик К.І.).

Наукова співпраця кафедри теорії та методик дошкільної освіти закріплена угодами про співпрацю з Інститутом педагогіки НАПН України, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Рівненським державним гуманітарним університетом, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

На кафедрі теорії та методик дошкільної освіти діє методичний семінар. На його засіданнях  обговорювалися проблеми удосконалення форми і змісту основних нормативних документів, що визначають організацію навчального процесу. На методичних семінарах також аналізувалися нові видання фахової літератури, які  надходять до бібліотеки, розглядалися публікації викладачів. Члени методичного семінару кафедри є організаторами й учасниками  різноманітних заходів, спрямованих на формування професійних якостей майбутніх вихователів ЗДО, викладачів ЗВО, вивчення й поширення передового досвіду педагогів міста й району. Серед них варті уваги дні науки у закладах освіти міста, методичні семінари для вихователів ЗДО міста та області.

За роки існування кафедри викладачами та співробітниками проводилася багатопланова виховна робота серед студентства спеціальності Дошкільна освіта. Зокрема, зі студентами першого курсу проводиться посвята в студенти, екскурсія в музей університету. Цікавими заходами були Тиждень Казки, конкурс педмайстерності, літературні читання тощо.

З 24 вересня по 28 вересня 2018 р. на педагогічному факультеті проходив Тиждень Дошкілля, організаторами якого були викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти й студенти спеціальності Дошкільна освіта. Святкування сприяло зануренню студентів у специфіку обраної професії, розвитку педагогічно-творчих здібностей, розкриттю талантів, вихованню естетичних смаків. У рамках Тижня Дошкілля було проведено педагогічні читання «Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті дошкільної освіти» з нагоди 100-річчя з Дня народження великого педагога та професійного свята українського дошкілля, акцію «Подаруй дітям казку», конкурс «Краща емблема дошкілля», святковий  концерт «За покликом душі і серця». Упродовж тижня функціонували виставки святкових тематичних стіннівок «Українське дошкілля і сучасність»; книжкової експозиції «Дошкільна освіта – основа Нової української школи»; композицій із природних матеріалів та паперових виробів на тему «Збережемо цей світ для дитини». Функціонували розважально-творчі зони: фотоквест «Вихователь майбутнього», арт-майданчик «Дитинство в задзеркаллі бантикового королівства», фотосушка «Усі ми родом із дитинства» (фотографії викладачів у дошкільному віці).

Викладі кафедри теорії та методик дошкільної освіти беруть активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів на педагогічному факультеті та в університеті загалом.

У подальшому колектив кафедри працюватиме з метою поглиблення та оптимізації підготовки фахівців за спеціальністю Дошкільна освіта, сприяючи впровадженню у сучасну освітню практику інноваційних методів викладання. Усе це надасть нові імпульси інтеграції України до європейської спільноти на регіональному рівні, а також сприятиме професійній самореалізації молоді регіону у контексті сучасного євроінтеграційного курсу України.