Home » 2021 » Квітень

Monthly Archives: Квітень 2021

Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт!

Вітаємо студентку педагогічного факультету Ірину Усач та її наукового керівника Наталію Каньосу з перемогою у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Дошкільна освіта.

 Усач Ірина – здобувачка ІІІ курсу спеціальності Дошкільна освіта – здобула диплом III ступеня  за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Дошкільна освіта, що проходив у Бердянському державному педагогічному університеті (м. Бердянськ, 23 квітня 2021 р.). Тема наукової роботи: «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами мистецтва Ебру».

Науковий керівник – Каньоса Наталія, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

Вітаємо з перемогою і бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності!

Наступних перемог!

Вихователь – це про безумовну любов до дітей…

Рік 2020 – 2021 став для освіти роком випробовувань. Недарма його називають «ковід-рік». Ми звикали до нової реальності: все, що здавалося дивним на початку року ‒ температурний скринінг, соціальна дистанція у 1,5 метра, нові форми привітань, якомога менше торкатися до інших людей і частіше мити руки. Але, незважаючи на всі виклилики і труднощі, цей навчальний рік був для педагогічного факультету багатий на події, на творчі та наукові пошуки. І все це завдяки натхненній, самовідданій, системній праці науково-педагогічного і студентського колективу КПНУ імені Івана Огієнка.

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

16 квітня 2021 року відбулася настановна конференція з організації і проведення навчальної пропедевтичної практики для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта. Зустріч здобувачів вищої освіти з керівниками практики Ватаманюк Г.П. (керівник зі спеціальності), Галаманжук Л.Л. (керівник з фаху) та її наставниками (методист заочного відділу Козак А.В. та спеціаліст навчального відділу Костюк С.М.) здійснювалася на платформі meet.google.com. В онлайн-режимі майбутні вихователі ознайомилися із керівниками, термінами та умовами проходження практики, орієнтовною датою здачі звітної документації (Козак А.В.), специфікою означеного виду практики і відповідними умовами її організації в умовах ЗДО – баз практики, її метою, завданнями і змістом (Галаманжук Л.Л.), переліком звітної документації, критеріями її оцінювання та вимогами до оформлення, а також з інструктажем з техніки безпеки життєддіяльності студента під час перебування на практиці (Ватаманюк Г.П.). Костюк С.М. звернула увагу на правильність заповнення щоденників студентами та на наявність відміток у них із баз практики (підписи, печатки), наявність підпису студента у звіті. 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

14 – 15 квітня 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти».

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут проблем виховання НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

У конференції взяло участь понад 180 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних областей України (Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Чернівецька, Черкаська, Чернігівська) та із зарубіжжя (Білорусь, Китай, Молдова, Польща, Чехія). (більше…)

«Я – ВИХОВАТЕЛЬ» – онлайн захист виробничої педагогічної практики студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта денної форми навчання

15 квітня 2021 року студенти 3 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта звітували про результати проходження виробничої педагогічної практики в ЗДО, яка тривала упродовж 10-ти тижнів з 1 лютого по 9 квітня.

Керівники практик з фаху –  к.псих.н., доцент Каньоса Н.Г., к.п.н., старший викладач Ватаманюк Г.П.,  старший викладач Демчик К. І., к.п.н., старший викладач Пукас І. Л. з педагогіки – к.п.н., доцент  Гордійчук М.С., та з психології – к.псих.наук, доцент – Дорофей С. В.,  методист зк.п.н.,практики на педагогічному факультеті Костюк С.М. привітали студентів із закінченням і успішним захистом практики, наголосили на важливості обраної професії для суспільства й ролі практики у становленні фахівця.

(більше…)

Онлайн захист виробничої педагогічної практики студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання

07 квітня 2021 року відбувся онлайн захист виробничої педагогічної практики студентів 4 та 2 курсів спеціальності 012 Докільна освіта (групи DO1-B17z і DO1ms-D19z) на платформі Google Meet.

(більше…)