Home » 2022

2022

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

Інформаційний пакет – 2022

Анкета “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти”  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRETw7dGmtRlwNOTdR8lu35YUzms6QJEXe7R4psDdOKWoBCA/viewform

Анкета випускника  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_N7jRpZ6ya4n24_T_ol37mMU51JB6AGZ7Ikjumkf07GH1w/viewform

Анкета  роботодавця  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIwZrkfsqHPZB0dw0Fg_FBElS4mgD8APgmVUhMtk1sH-c4vw/viewform

Таблиця пропозицій  до освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2022)

ОПП “Дошкільна освіта”  другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Силабуси навчальних дисциплін

Робочі програми