Home » ОПП 2022

ОПП 2022

 

Проєкт ОПП “Дошкільна освіта” (2022)

Анкета “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти”

Анкета випускника 

Анкета  роботодавця 

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

Таблиця пропозицій  до освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2022) 

ОПП “Дошкільна освіта”  другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Інформаційний пакет – 2022

Навчально-методичне забезпечення  2022-2023 н.р.

________________________________________________________

Аналітичний звіт

Громадське обговорення освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анкета “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти”

Анкета випускника

Анкета  роботодавця 

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

Таблиця пропозицій  до освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Інформаційний пакет – 2023

Навчально-методичне забезпечення 2023-2024 н.р.

_______________________________________________

Аналітичний звіт

Громадське обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Анкета для роботодавців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Анкета випускника

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

Звіт про результати проведення моніторингу ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Проєкт ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024)

Громадське обговорення проєкту ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024)

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця) 2024

ОПП “Дошкільна освіта”  другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024)

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Інформаційний пакет – 2024

Навчально-методичне забезпечення 2024-2025 н.р.