Home » 2023 » Червень

Monthly Archives: Червень 2023

ВЖЕ Й  В  РОЛІ УПРАВЛІНЦІВ  ПОБУВАЛИ

20 червня 2023 року здобувачі вищої освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми  навчання  (DO1-M22z група) звітували про результати  виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти Керівник практики з фаху Галаманжук Л.Л. привітала із закінченням практики та зазначила, що завдання практики виконано здобувачами вищої освіти на належному  рівні. (більше…)

ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ»

Усе й усі в цьому світі хочуть, щоб їх любили. Бо коли люблять, то не образять, не нашкодять, а навпаки, – допоможуть, підтримають і захистять. Нашої допомоги, захисту та любові потребує і чудовий світ природи. І саме педагоги мають докласти максимум зусиль для того, щоб сформувати у своїх вихованців уміння бачити неповторну красу природи, навчити бути їй справжніми друзями, виховати в них почуття відповідальності за збереження цілісності природної краси. Найбільш сприятливий період для роз’яснення завдань екологічного виховання – це дошкільне дитинство. Усе, чого діти навчилися у дитячому садку, які вміння й навички опанували – буде доброю основою для подальшого життя. Цій нагальній проблемі присвячене засідання круглого столу науково-педагогічних працівників кафедри теорії та методик дошкільної освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка з вихователями закладів  дошкільної освіти Дунаєвеччини. на тему «Формування екологічної компетентності дошкільників  у сучасних умовах. (більше…)

ВІД ЕКОЛОГІЇ ДУШІ – ДО ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДИ

Цей актуальний заклик став темою науково-методичного семінару, який відбувся 8 червня 2023 року у рамках співпраці К-ПНУ імені Івана Огієнка (кафедра теорії та методик дошкільної освіти) з Комунальною установою Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників». Організатори заходу – очільниці означених інституцій – Леся Галаманжук, доктор педагогічних наук, професор та Галина Давиденко. Учасники семінару – науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик дошкільної освіти, педагоги Дунаєвеччини, здобувачі вищої освіти – майбутні вихователі. Присутніх об’єднала злагоджена командна робота, партнерська взаємодія, відкритість до інновацій, мотивація у професійному зростанні, методичні активності та спільна мета – навчати і навчатись. (більше…)

Вийшло друком наукове видання

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 341 c. (більше…)

Звітна конференція з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти звітували здобувачі заочної форми навчання групи DOLms1-B22z

6 червня  2023 року про результати навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти звітували здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання групи DOLms1-B22z спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Логопедія.  (більше…)

НАСТУПНІСТЬ В ДІЇ!

(звітна конференція за результатами навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта)

 

Навчальна педагогічна практика є початковим етапом практичної підготовки студентів до професійної педагогічної діяльності, на якому закладаються основи практичних умінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування професійної компетентності та якостей особистості майбутнього педагога.

(більше…)

Захист курсових робіт на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти

1 червня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбувся захист курсових робіт студентів 4 курсу. У курсових дослідженнях висвітлювалися актуальні проблеми з фахових методик дошкільної освіти (дошкільної лінгводидактики, логіко-математичного розвитку, методики образотворчої діяльності, фізичного виховання і валеологічної освіти, основ природознавства з методикою викладання).

У доповідях здобувачі освіти презентували категоріальний апарат наукового дослідження, основний зміст, висновки за результатами проведеної роботи та перспективи подальших наукових розвідок.

Комісія у складі професорського-викладацького колективу кафедри відзначила кращі виступи-захисти здобувачів освіти, а також привітала майбутніх випускників із успішним захистом.

Платформа спілкування – Google Meet.