Home » Наукова робота » Збірники матеріалів конференцій

Збірники матеріалів конференцій

 

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції // Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2023. 341 c.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідницької та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих закладів освіти. Автори статей досліджують проблеми психолого-педагогічного супроводу освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану; реалізації принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти; дидактикометодичного аспекту впровадження компетентнісного підходу в дошкільній та початковій освіті; наступності між дошкільною і початковою освітою в умовах інклюзії; професійної підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, фахівцям у галузі професійної освіти, педагогам-практикам, здобувачам вищої освіти, усім, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (з міжнародною участю) // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2022. 196 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, фахівцям у галузі професійної освіти, педагогам практикам, здобувачам вищої освіти, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. 210 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують проблеми психолого-педагогічного супроводу освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану; надання психологічної підтримки дошкільникам та молодшим школярам в умовах війни; реалізації принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти; психолого-педагогічних умов забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; дидактико-методичного аспекту впровадження компетентнісного підходу в початковій та дошкільній освіті; наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії; професійної підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в умовах воєнного стану та мирний час.

Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (з міжнародною участю) // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 370 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, фахівцям у галузі професійної освіти, педагогам практикам, здобувачам вищої освіти, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті модернізації змісту освіти : колективна монографія / за ред.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудими. Київ : Міленіум, 2021. 324 с.

Монографія висвітлює інноваційні підходи до формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти у контексті модернізації змісту освіти та реалізації концепції «Нова українська школа». Висвітлено сучасні тенденції організації освітнього процесу в закладах вищої освіти України. Адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, докторантам, керівникам закладів освіти, вчителям початкових класів, вихователям закладів дошкільної освіти, здобувачам вищої освіти, слухачам курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2021. 322 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми наступності в підготовці старших дошкільників до навчання в умовах Нової української школи; реалізації принципу наступності дошкільної та початкової освіти в практиці роботи закладів освіти; дидактико-методичного аспекту впровадження компетентнісного підходу в початковій та дошкільній освіті; професійної підготовки фахівців дошкільної та початкової галузей в контексті ідей Нової української школи; психологічних аспектів наступності у процесі навчання дошкільників та молодших школярів; організаційно-педагогічних умов забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 356 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, фахівцям у галузі професійної освіти, педагогам практикам, здобувачам вищої освіти, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2020. 274 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують проблеми наступності в умовах підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у Новій українській школі, наступності у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці, підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти, психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів, наступності між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 418 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, фахівцям у галузі професійної освіти, педагогам практикам, здобувачам вищої освіти, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2019. 242 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі; наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці; проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти; психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів; наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

Педагогічний факультет : історія та сучасність : [монографія] / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; редкол. : Лабунець В.М. (голов. ред.), Бахмат Н.В. (заст. голов. ред.), Каньоса Н.Г. (відп. секр.), Гудима Н.В. (мовн. ред.). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 376 с.

Авторський колектив: Лабунець В.М., Бахмат Н.В., Гордійчук М.С., Каньоса Н.Г., Гудима Н.В., Кучинська І.О., Урсу Н.О., Печенюк М.А., Бабюк Т.Й., Сологуб Т.В.

У монографії висвітлено історію та сучасність педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, репрезентовано основні етапи становлення і розвитку одного із найбільших підрозділів закладу вищої освіти, наведено характеристику наукових і освітніх здобутків викладачів педагогічного факультету, які зробили вагомий внесок у розбудову освіти України.

Для студентів, магістрантів, учителів, викладачів, науковців, методистів, управлінців у галузі освіти.

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною” / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Київ : Міленіум, 2018. 402 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих закладів освіти. Автори статей досліджують: проблеми розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, фахівцям у галузі професійної освіти, педагогам-практикам, здобувачам вищої освіти, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. 290 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі; наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці; проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти; психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів; наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

Від творчого педагога до творчої дитини : гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. 220 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують проблеми розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку, інноваційні технології розвитку дитини дошкільного віку, професійну підготовку фахівців дошкільної освіти в умовах модернізації, наступність дошкільної і початкової освіти в педагогічній теорії та практиці, психологічний супровід становлення особистості дитини.

Від творчого педагога до творчої дитини : зб. матеріалів ІІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. 168 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності викладачів педагогічного факультету, працівників управління освіти і науки та педагогів дошкільних навчальних закладів. Автори статей досліджують актуальні проблеми дошкільної освіти.

Від творчого педагога до творчої дитини : зб. матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н. Г. Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. 232 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності викладачів педагогічного факультету, працівників управління освіти і науки та педагогів дошкільних навчальних закладів. Автори статей досліджують актуальні проблеми дошкільної освіти.

Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : зб. матеріалів Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н.Г.Каньоса]. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. 136 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного факультету, працівників управління освіти і науки та вчителів початкової школи. Автори статей досліджують актуальні проблеми впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.