Home » 2021 » Листопад

Monthly Archives: Листопад 2021

Розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти з питання обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

15 листопада 2021 року з використанням додатку Google Meet відбулося розширене засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти та роботодавців, професіоналів-практиків закладів дошкільної освіти.

Заслухавши результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти «Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти», випускників зазначеної спеціальності «Анкета випускника»; анкетного опитування серед потенційних роботодавців «Анкета роботодавця», учасники розширеного засідання кафедри теорії та методик дошкільної освіти активно долучилися до обговорення шляхів удосконалення процесу підготовки фахівців дошкільної освіти за обговорюваними освітньо-професійними програмами. (більше…)

Обговорення освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта» спеціальності 012 Дошкільна освіта ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр»

12 листопада 2021 року в рамках підготовки освітньо-професійних програм: «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка та освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка із використанням додатку Google Meet відбулося обговорення програм з метою їх удосконалення, врахування пропозицій, думок, зауважень. (більше…)

Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

8 листопада на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено настановчу онлайн  конференцію з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (термін навчання 1 рік і 4 місяці) денної форми навчання, керівники практики з фаху – Газіна І.О., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, Гордійчук М.С., доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук. (більше…)

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих вчених “Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи” 3.11.2021

3 листопада 2021 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти й молодих учених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи», приурочену 140-річчю від Дня народження Івана Огієнка. (більше…)

Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

4 листопада на базі кафедрі теорії та методик дошкільної освіти проведено настановну конференцію з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники конференції – здобувачі вищої освіти 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю «Початкова освіта» / спеціалізацією «Логопедія», керівники практики з фаху (доктор педагогічних наук Галаманжук Л.Л., кандидат психологічних наук Каньоса Н.Г. та кандидат педагогічних наук Пукас І.Л.). (більше…)