Home » Навчально-методична робота » Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик дошкільної освіти
Робочі програми навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта
Робочі програми навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта