Home » 2023

2023

Інформаційний пакет – 2023

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023)

Проєкт ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Google Форма для пропозицій

Проєкт змін

Google Форма для обговорення

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця)

Звіт про моніторинг ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

ОПП “Дошкільна освіта”  другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти “магістр” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Освітні компоненти ОПП