Home » 2022 » Жовтень

Monthly Archives: Жовтень 2022

Опановуємо другу спеціальність

28 жовтня відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики студентами 2 курсу магістратури спеціальності 013 Початкова освіта, які навчаються за ОПП Початкова освіта. Означений вид практики, спрямований на формування професійних умінь і розвиток педагогічно-творчих здібностей, потрібних для освоєння другої спеціальності – Дошкільна освіта та виконання посадових обов‘язків вихователя дітей дошкільного віку. Студентів ознайомлено із програмою практики та її керівниками з фаху – Галаманжук Л.Л., з психології – Панчук Н.П. Та педагогіки – Кучинською І.О. Про організаційні умови практики розповіла Ватаманюк Г.П. Зміст практики за змістовими лініями, представила Галаманжук Л.Л. Про завдання з психології та педагогіки розповіли відповідні керівники практики.

Успіхів Вам, шановні студенти, терпіння і професійного росту. (більше…)

Обговорення ОПП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

28 листопада 2022 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка з метою її оновлення, удосконалення та врахування пропозицій і зауважень.

В обговоренні взяли участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, гарант освітньо-професійної програми та члени проєктної групи.

Обговорення програми є надзвичайно важливим з огляду на те, що зміст програми безпосередньо стосуються самих учасників освітнього процесу, якими є, насамперед, студенти, думка яких має бути врахована.

Учасники зустрічі внесли пропозиції стосовно вибіркових дисциплін передбачених освітньо-професійною програмою, висловили свої думки та побажання.

 

Обговорення ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освітиз працівниками закладів дошкільної освіти

 

 

З метою удосконалення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 27 жовтня 2022 року відбулася зустріч проєктної групи з оновлення та супроводу освітньої програми (гарант програми – кандидат педагогічних наук, доцент Бабюк Т.Й. та кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Пукас І.Л.) з працівниками закладів дошкільної освіти м. Дунаєвці. У обговоренні взяла участь директор комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», координатор роботи фахових спільнот педагогів закладів дошкільної освіти та керівників ЗЗСО Давиденко Г.Л. (більше…)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю)

26-27 жовтня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю).

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут проблем виховання НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

У конференції взяли участь науковці, методисти, учителі та вихователі із різних областей України (Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Чернівецька).

Програма VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю) (м.Кам’янець-Подільський, 26-27 жовтня 2022 року)

Обговорення ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта

26 жовтня 2022 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка з метою її оновлення, удосконалення та врахування пропозицій і зауважень.

В обговоренні взяли участь здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, гарант освітньо-професійної програми та члени проєктної групи.

Обговорення програми є надзвичайно важливим з огляду на те, що зміст програми безпосередньо стосуються самих учасників освітнього процесу, якими є, насамперед, студенти, думка яких має бути врахована.

Учасники зустрічі висловили свої думки, побажаннявнесли та внесли пропозиції що до освітніх компонент вільного вибору освітньо-професійної програми.

ТРАДИЦІЇ ІВАНА ОГІЄНКА У СВІТЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ

25 жовтня 2022 року викладачі кафедри теорії та методик взяли участь у  ІV Всеукраїнській науковій конференціх «Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки», яка відбулася у змішаному форматі. Конференція  присвячена  світлій пам’яті великого сподвижника національної ідеї, вченого, державного, громадського та церковного діяча, письменника, видавця Івана Огієнка. (більше…)

Настанова конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня освіти.

21 жовтня 2022 року відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня освіти. Керівник практики зі спеціальності Ватаманюк Г.П. ознайомила присутніх з організаційними умовами проходження практики, провела інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності у цей період, звернула увагу на дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. (більше…)

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в групах раннього віку (заочна форма навчання)

17 жовтня 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (заочна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено організації та проходженню виробничої педагогічної практики в групах раннього віку. Зустріч відбувалась за допомогою платформи Google Meet. (більше…)

Усе в житті розпочинається з «МАЛОГО»

14 жовтня 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Конференція присвячена висвітленню організаційних і методичних питань проходження виробничої педагогічної практики в групах раннього віку. Платформа зустрічі – Google Meet. (більше…)

Гостьова лекція

11 жовтня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик дошкільної освіти відвідали гостьову лекцію з теми: «Адаптивне управління закладом освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення» доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту освіти і права Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) Зої Рябової. Зустріч відбувалась за допомогою сервісу Zoom. (більше…)