Home » 2022 » Листопад

Monthly Archives: Листопад 2022

Звітна конференція з виробничої педагогічної практики в ЗДО (DO1-M22z)

30 листопада 2022 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти про результати проходження виробничої педагогічної практика в закладах дошкільної освіти звітували магістранти 2 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (DO1–M22z група). Практика тривала 4 тижні (24.10 – 18.11). Керівництво практикою здійснювали Галаманжук Л.Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти (фах); Кучинська І.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом (дошкільна педагогіка); Дуткевич Т.В., кандидат психологічних наук, професор, професор і завідувач кафедри психології освіти (дитяча психологія). (більше…)

“Я не покину Батьківщини”: 300 років від дня народження Г.Сковороди

3 грудня 2022 року виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, музиканта, педагога.

Враховуючи важливість постаті Григорія Сковороди, Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди», від 04 листопада 2020 року, а Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди», від 12 жовтня 2022 року. (більше…)

Відбувся попередній захист магістерських робіт студентів денної та заочної форми навчання

25 листопада 2022 року на засіданні кафедри теорії та методик дошкільної освіти відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» денної та заочної форм навчання. (більше…)

Звітна конференція за результатами проходження виробничої практики в закладах дошкільної освіти (PO1-M21)

25 листопада 2022 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна конференція за результатами проходження виробничої практики в закладах дошкільної освіти студентами 2 курсу (PO1-M21 групи) ІІ (магістерського) ступеня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Початкова освіта. Керівництво практикою здійснювали: Галаманжук Л.Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти (фах); Кучинська І.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом (дошкільна педагогіка); Панчук Н.П., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти (дитяча психологія).

У своїх звітах магістерки розповіли про виконувану роботу з опанування додаткової спеціальності «Дошкільна освіта» упродовж 4 тижнів (31.10 – 25.11), поділилися враженнями від перебування в ролі вихователя, відмітили відмінні, від початкової школи, особливості освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти, висловили думку про значимість дошкільної ланки освіти у підготовці до школи та роль теоретичних знань у практичній діяльності. Усні звіти супроводжувалися фото, демонстрацією виконаних індивідуальних науково-дослідних (творчих) завдань тощо. На конференцію було представлено пакети звітної документації, яку керівники практики мали змогу переглянути й оцінити.

НА ПРАКТИКУ ВПЕРШЕ

 

21 листопада 2022 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти 2 курсу DOL1-B21 і DOL2-D21 і груп денної форми навчання. Програмою практики, яка триватиме упродовж 2 тижнів (21 листопада – 02 грудня 2022 року) передбачено ознайомлення з особливостями освітньо-виховного процесу різних типів закладів дошкільної освіти, вивчення особливостей їх функціонування та ознайомлення зі специфікою роботи вихователя дітей дошкільного віку. (більше…)

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ

18 листопада 2022 року викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти Галина Ватаманюк та Іванна Пукас взяли участь у методичному колоквіумі «Постійний розвиток – запорука професійного зростання», який відбувся на базі Дунаєвецького ліцею №1 за співпраці з К-ПНУ імені Івана Огієнка та Центром професійного розвитку педагогічних працівників Дунаєвецької міської ради. (більше…)

Педагогічна Кав’ярня «Актуальність творчості Григорія Сковороди в контексті сучасних викликів»

Напередодні 300-річчя від дня народження ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти та студенти 2 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка взяли участь в онлайн – педагогічній Кав’ярні «Актуальність творчості Григорія Сковороди в контексті сучасних викликів». Учасники заходу поділилися цікавими фактами з життя Григорія Сковороди та цитатами -порадами сучасним педагогам та батькам. (більше…)

Настановна конференція з виробничої педагогічної організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

11 листопада 2022 року проведено настановну конференцію для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено питанням організації та проходження виробничої організаційно-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Зустріч відбувалась за допомогою платформи Google Meet. (більше…)

Зустріч зі стейкхолдерами

4 листопада 2022 р. у режимі онлайн (із використанням програми Google Meet) відбулася зустріч професорсько-викладацького складу кафедри  теорії та методик дошкільної освіти зі стейкхолдерами.

Мета зустрічі: обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Участь в обговоренні взяли директори закладів дошкільної освіти м. Хмельницького Н.В. Барчук, О.А. Денисова, Л.Р. Королишина, І.В. Юркова, В.М. Собко, Н.Л. Юрчик, а також методисти О. С. Овчарук, Н.В. Слободян, О.Д. Кушлак. (більше…)

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

4 листопада 2022 року відбулася настанова конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти. Керівники практики з фаху Каньоса Н.Г. та Газіна І.О. ознайомили здобувачів освіти із термінами проходження практики та її тривалістю, зі змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі. (більше…)