Home » 2022

2022

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) (2022)

Інформаційний пакет – 2022

Анкета “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти”  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRETw7dGmtRlwNOTdR8lu35YUzms6QJEXe7R4psDdOKWoBCA/viewform

Анкета випускника  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer_N7jRpZ6ya4n24_T_ol37mMU51JB6AGZ7Ikjumkf07GH1w/viewform

Анкета роботодавця  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIwZrkfsqHPZB0dw0Fg_FBElS4mgD8APgmVUhMtk1sH-c4vw/viewform

Таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (зі змінами) (2022)

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (зі змінами) (2022)

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (зі змінами)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  (зі змінами)

Освітні компоненти ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія”

Силабуси навчальних дисциплін

Робочі програми