Home » 2022 » Березень

Monthly Archives: Березень 2022

новини

 

Як зберегти психічне здоров’я дітей під час війни?

Як зберегти психічне здоров’я дітей під час війни? 

Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2021 році

29 – 30 березня 2022 року відбулася Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2021 році.

У конференції взяло участь 65 здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти педагогічного факультету спеціальності 012 Дошкільна освіта. Наукове  керівництво підготовкою доповідей і публікацій здійснювали викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти, зокрема: завідувач Галаманжук Л. Л., д.п.н., професор; науково-педагогічні працівники кафедри Бабюк Т. Й., к.п.н. доцент; Каньоса Н. Г.,  к.пс.н., доцент; Газіна І.О. к.п.н., доцент; Гордійчук М. С., к.п.н., доцент; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст. викладач; Демчик К. І., к.п.н., ст. викладач;  Пукас І. Л., к.п.н., ст. викладач. (більше…)

Практична підготовка у магістрів

8 березня 2022 року відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами 1 курсу І магістерського рівня освіти денної і заочної форми навчання. Організаційні питання проходження практики (терміни – 28.03-6.05.22р.) тривалість (6 тижнів), бази практики, керівники від кафедр психології та теорії й методик дошкільної освіти озвучила Галина Ватаманюк, к.п.н. старший викладач кафедри, керівник практики зі спеціальності. З програмовими завданнями, умовами й вимогами до їх виконання здобувачів освіти ознайомили керівники практики з фаху Леся Галаманжук, д.п.н., професорка та Тетяна Бабюк, к.п.н., доцент. Завдання з психології презентувала к.пс н., професорка, Тетяна Дуткевич. (більше…)

Настановна конференція з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти

25 лютого 2022 року на платформі Google Meet відбулася настановна конференція з проходження з 28 березня 2022 року по 22 квітня 2022 року (4 тижні) навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачів вищої освіти 3 курсу, які навчаються за навчальним планом підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійна програма Початкова освіта. (більше…)

На часі – практична підготовка

25 лютого 2022 року на платформі MEET GOOGLE проведено настановну конференцію з питань організації і проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Здобувачі вищої освіти 3 курсу DO1-В19 групи отримали інформацію про терміни і тривалість практики (10 тижнів), мету і завдання, керівників практики з фаху, педагогіки і психології, умови проходження практики та перелік звітної документації. У зв’язку з несприятливою ситуацією в країні, керівники практики повідомили майбутнім вихователям і про зміст практичної діяльності у випадку переходу ЗДО – баз практики на режим дистанційного навчання, звернули увагу на методичні рекомендації, подані в додатку до програми практики. (більше…)

Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти

25 лютого 2022 року на платформі Google Meet відбулася настановна конференція з проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (з 28 лютого по 8 квітня 2022 року) студентами 2 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта. (більше…)

Актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності.

Актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності

Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів)

Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів)

інформація про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти й молодих вчених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи»