Home » 2023 » Квітень

Monthly Archives: Квітень 2023

Єднаймося заради підвищення рівня якості освіти

21 квітня 2023 року у межах співпраці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради відбулося розширене засідання Ради роботодавців Університету Огієнка у форматі круглого столу «Нові тенденції в сфері ринку праці: пошук сучасних можливостей». (більше…)

Науково-практичний семінар «Етнокультурна ідентичність студентської молоді в освітньому просторі: реалії сьогодення»

12 квітня 2023 року відбувся науково-практичний семінар «Етнокультурна ідентичність студентської молоді в освітньому просторі: реалії сьогодення» на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Під час семінару було обговорено ряд проблем національно-патріотичного спрямування в умовах воєнного стану, а саме, – місця української національної культури у формуванні особистості сучасної дитини, збереження та примноження національної культури, дотримання народних традицій у різних етнографічних регіонах України тощо.  (більше…)

НАС ІНФОРМУЮТЬ

12 квітня 2023 року кафедрою теорії та методик дошкільної освіти було організовано  онлайн зустріч студентів 1-3 курсів спеціальності 012 Дошкільна  освіта із представниками соціально-психологічної служби Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Тема зустрічі  – «Булінг та дискримінація». Працівники служби О. А. Логвіна і Ю. П. Данчук розповіли про цю нагальну проблему сучасності загалом та в освіті – зокрема. навели приклади булінгу у студентських колективах, окреслили можливі  шляхи виходу із таких ситуацій, інформували студентів про те, куди вони можуть звернутися за допомогою, якщо хтось став чиєюсь жертвою. (більше…)

ЗВІТУЄМО ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10 квітня 2023 року на платформі Google Meet відбулася звітна конференція за результатами проходження виробничої педагогічної практики здобувачами вищої освіти 3 курсу DO1-B20 групи. Тривала практика упродовж 10-ти тижнів у закладах дошкільної освіти Кам’янець-Подільської міської ради м. Кам’янця-Подільського. Керівник практики зі спеціальності Ватаманюк Г.П. привітала здобувачів освіти з успішним завершенням практики, ознайомила зі складом комісії по захисту, до якої ввійшли викладачі – керівники практики з фаху Галаманжук Л.Л. – д.п.н., професор, завідувач кафедри, Пукас І.Л. – к.п.н., ст. викл. Гордійчук М. С. – к.п.н., доцент, Каньоса Н.Г – к.п.н., доцент, Демчик К.І. к.п.н., ст. викл кафедри. Також Галина Петрівна запропонувала регламент і порядок виступів-захистів. (більше…)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

7 квітня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти та кафедри теорії та методик початкової освіти проведено науково-практичний семінар “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ”.

МЕТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ: розвиток фахової компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти у галузі дошкільної та початкової освіти у відповідності з Європейськими стандартами, поширення цінностей інклюзивної освіти, формування інклюзивної компетентності освітян зі створення належних умов для задоволення освітніх потреб осіб з особливими освітніми потребами.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: вихователі ЗДО, вчителі початкових класів ЗЗСО; представники управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради; науково-педагогічні працівники ЗВО України та зарубіжжя.
(більше…)

ІХ Міжнародна науково-практича конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

5 – 6 квітня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». (більше…)

Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2022 – 2023 н.р.

4 – 5 квітня 2023 року відбулася Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 20222023 навчальному році.

У конференції взяло участь 68 здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти педагогічного факультету спеціальності 012 Дошкільна освіта. Наукове керівництво підготовкою доповідей і публікацій здійснювали викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти, зокрема: завідувач Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; науково-педагогічні працівники кафедри Бабюк Т.Й., к.п.н. доцент; Каньоса Н.Г., к.пс.н., доцент; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст. викладач; Газіна І.О. к.п.н., доцент; Гордійчук М.С., к.п.н., доцент; Демчик К.І., к.п.н., ст. викладач; Пукас І.Л., к.п.н., ст. викладач. (більше…)

ДИТЯЧА КНИГА В ВИМІРІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЛЯ

Щороку 2 квітня уся всесвітня спільнота відзначає Міжнародний день дитячої книги. Це свято привертає увагу всіх дітей та їхніх батьків до значущості книжки в житті маленьких читачів. Адже саме вона відкриває їм двері у великий і незнайомий світ, знайомить з невідомими раніше істотами, розкриває таємниці життя, сприяє становленню особистості. Особливу роль дитяча книга відіграє в сучасній реальності, коли Україна кров’ю виборює свою незалежність і світле майбутнє наступних поколінь, коли не кожен маленький українець чи українка мають змогу пережити відчуття дому, затишку й безпеки, взявши до рук книжку, не кожна українська дитина, перебуваючи за кордоном може спілкуватися з улюбленими казковими героями на сторінках рідномовної книжки. (більше…)

Настановна конференція з проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою Початкова освіта

2 квітня 2023 року на платформі Google Meet відбулась настановна конференція щодо проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.

Навчальна педагогічна практика майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти є необхідною складовою освітнього процесу і слугує формуванню у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про освітній процес в сучасному закладі дошкільної освіти і діяльність вихователя як головного організатора освітнього процесу; оволодінню сучасними методами та формами організації освітнього процесу в групах раннього та дошкільного віку, формуванню професійних умінь, необхідних для догляду, розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, поглибленню знань здобувачів з фахових дисциплін через практичну підготовку. (більше…)