Home » 2023 » Січень

Monthly Archives: Січень 2023

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Дошкільна освіта

25 січня 2023 року відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Дошкільна освіта. Мета конкурсу – виявлення актуальних напрямів наукових досліджень, залучення сучасної студентської молоді до наукової діяльності, що сприятиме підвищенню рівня їхньої професійної підготовки як фахівців дошкільної освіти. (більше…)

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

23 січня 2023 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Конференцію було присвячено питанням організації та проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. (більше…)

Настановна конференція з навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

23 січня 2023 року відбулася настанова конференція з проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (DO-B21) спеціальності 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Логопедія. Керівники практики з фаху Каньоса Н.Г. та Галаманжук Л.Л. ознайомили здобувачів освіти із термінами проходження практики та її тривалістю, зі змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі, провели інструктаж з безпеки життєдіяльності під час проходження практики та ознайомили здобувачів вищої освіти з правилами безпеки у воєнний час. (більше…)

Участь науково-педагогічних працівників кафедри в online-вебінарах від Консалтингової компанії «Наукові Публікації» на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

У межах укладеного Меморандуму про співпрацю університету та науково-навчального центру «Наукові Публікації», за ініціативи наукового відділу, у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проведено вебінари для науково-педагогічних працівників університету. Так, 17 січня 2023 року викладачі кафедри взяли участь у online-вебінарі «Основні показники діяльності вченого: Індекс Гірша, індекс цитування, модифіковані індекси та інше», 19 січня 2023 року – online-вебінарі «Міжнародна кооперація та публікації в співавторстві: Способи підвищення наукометричних показників, соціальні мережі та застосунки для вчених». (більше…)

Стартує практика 2023!

Другий семестр 2022-2023 навчального року розпочався на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти наданням  путівки у додаткову спеціальність (012 Дошкільна  освіта) здобувачам І (бакалаврського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта, які навчаються за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.

Під час настановної конференції, яка відбулася 16 січня 2023 року, здобувачі вищої освіти PОd1-B19 групи отримали інформацію про організаційні моменти та змістові аспекти проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. З напутнім словом та методичними рекомендаціями щодо виконання завдань практики за змістовими модулями (організаційна, навчальна, виховна, індивідуальна науково-дослідна (творча) робота), вимогами до оформлення звітної документації виступила керівник  практики зі спеціальності та з фаху Г.П. Ватаманюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти. Галиною Петрівною також було проведено інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проходження практики. Усвідомлення прослуханого було засвідчено підписами здобувачів  освіти у спеціальному журналі. (більше…)

Переможці рейтингу науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2021 – 2022 н.р. нагороджені грамотами

 

29 грудня 2022 року на черговому засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ректор Сергій Копилов нагородив переможців рейтингу науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2021 – 2022 навчальний рік ( https://ped.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/reitynh-21-22.pdf ).

Колектив кафедри щиро вітає колег, які увійшли до перших десяток за категоріями «доцент» і «старший викладач»: Каньосу Наталію Григорівну, кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри теорії та методик дошкільної освіти – 3 місце, Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти – 5 місце, Пукас Іванну Леонідівну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії та методик дошкільної освіти – 2 місце, Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти – 9 місце. (більше…)