Home » ОПП 2024

ОПП 2024

Аналітичний звіт

Google форма для громадського обговорення освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта. Логопедія” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Анкета для роботодавців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Анкета випускника

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт про результати проведення моніторингу якості освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Проєкт ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024)

Громадське обговорення проєкту ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024)

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця) 2024

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Інформаційний пакет – 2024

Навчально-методичне забезпечення 2024-2025 н.р.