Home » 2023

2023

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023)

Інформаційний пакет – 2023

Обговорення проєкту ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Проєкт ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Google Форма для пропозицій

Проєкт змін

Google Форма для обговорення

Пропозиції стейкхолдерів (таблиця)

Звіт про моніторинг ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти “бакалавр” галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Освітні компоненти ОПП