Home » 2022 » Лютий

Monthly Archives: Лютий 2022

Впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти

Тема сьогоднішного вебінару: “Впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти”.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»

На сьогоднішній день, – у складний період воєнного стану, – українські педагоги продовжують освітній процес. Професійний портрет педагога набуває нової якості – психологічної спроможності. Емоційна складова педагогічної діяльності все більше привертає до себе уваги; емоційна підтримка дітей потребує злагодженої роботи педагогів і батьків.

Колись ми думали, що найстрашніше, що з нами могло відбутися, – це тривала пандемія, яка змінила кожного. Але в наш дім прийшла війна. Та наша сила в тому, що ми продовжуємо жити й боротись, відновлюючи базові та важливі речі, зокрема, повертаючись до навчання.

З метою набуття нового досвіду, формування нових ефективних шляхів вирішення та подолання труднощів у роботі з дітьми та батьками у воєнний час, запрошуємо долучитися до участі у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», яка відбудеться 13 – 14 квітня 2022 року у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. (більше…)

Академічна доброченість

Розпочинаємо серію вебінарів на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 

Академічна доброчесність при підготовці магістрів в Україні.

Академічна доброчесність (англ. Academic integrity) — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. (більше…)

МОВА – СЕРЦЕ НАЦІЇ

 

 

Це – матері мова. Я звуки твої
Люблю, наче очі дитини…
О мова вкраїнська!…
Хто любить її,
Той любить мою Україну.
Володимир Сосюра

 

 

Мова – духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб – МОВА. Недарма говориться, що без усякої іншої науки ще можна обійтися, а без знання рідної мови обійтися не можна. І це справді так. Людина, яка не хоче знати рідної мови, руйнує те, що повинно стати фундаментом її особистості.
(більше…)

Вийшло друком наукове видання

Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (з міжнародною участю) // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 370 с. (більше…)

#UAразом #об’єднаніУкраїною

#ДеньЄднання   #UAразом   #об’єднаніУкраїною  #Україна_в_серці

#дошкільна_освіта   #кафедра_теорії_та_методик_дошкільної_освіти 

ОПАНОВУЄМО ДОДАТКОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 

11 лютого 2020 року на платформі МООDLЕ відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (з 14 лютого по 25 березня 2022 року) студентами 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта Учасники конференції – здобувачі вищої освіти ПО1-В18 групи та керівники практики від університету: Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; Каньоса Н.Г., к.псих.н., доцент; Гордійчук М. С., к.п.н., доцент; Газіна І.О., к.п.н., доцент; Ватаманюк Г.П., ст. викл. (кафедра теорії та методик  дошкільної освіти);  Савицька О.В., к.псих. н., доцент, доцент кафедри психології освіти. (більше…)

Медіаграмотність — навичка, яка у XXI ст. настільки ж важлива, як і вміння читати або писати.

Медіаграмотність — це сукупність знань і навичок, які допомагають людям критично оцінювати, розуміти й аналізувати медіа та медіаповідомлення. (більше…)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих вчених “Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи” 16 березня 2022 року

Шановні здобувачі вищої освіти й молоді вчені! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих вчених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи», яка відбудеться 16 березня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Напрями роботи конференції

  1. Історія становлення дошкільної освіти в Україні та передовий досвід.
  2. Напрями розвитку різнобічної особистості дитини дошкільного віку.
  3. Наступність в умовах підготовки старших дошкільників до навчання у Новій українській школі.
  4. Професійні компетентності фахівців дошкільної освіти.

Інформаційний лист

Академічна доброчесність

З метою формування культури академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти проводилися онлайн зустрічі для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

В інтерактивному форматі здобувачі опрацювали основні види порушення академічної доброчесності: академічний плагіат,  фабрикація, фальсифікація, самоплагіат, списування. Щзнайомилися з нормативним документами К-ПНУ з академічної доброчесності, а саме: Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) та Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).