Захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОП Дошкільна освіта

26, 27, 28 грудня 2023 року відбувся захист магістерських робіт здобувачів ОП Дошкільна освіта. Здобувачами були представлені результати наполегливої праці протягом усього періоду навчання під керівництвом викладачів кафедри теорії та методик дошкільної освіти. Екзаменаційна комісія заслухала роботи здобувачів, відгуки наукових керівників, рецензентів та дійшла висновку, що кваліфікаційні роботи здобувачів виконані на високому науковому та методичному рівні. Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії.
Вітаємо здобувачів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, життєвої мудрості! (більше…)

«Проєктна діяльність у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти»: круглий стіл з міжнародною участю

29 грудня 2023 року доценти кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Тетяна БАБЮК та Наталія КАНЬОСА, взяли участь у роботі круглого столу з міжнародною участю у змішаному форматі на тему: «Проєктна діяльність у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти», який відбувся на базі лабораторії «Інноваційні технології дошкільної та інклюзивної освіти» кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. (більше…)

Завершується обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

28 грудня 2023 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулася плідна зустріч, присвячена обговоренню проєкта освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти за цією ОП.

На зустрічі присутні заслухали гаранта ОП Тетяну БАБЮК, яка представила загальну інформацію про проєкт, про внесені зміни, детально зупинилась на особливостях програми, прокоментувала інформацію щодо працевлаштування та подальшого навчання випускників. (більше…)

ДОТИК ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти здобувачі 2 курсу (група DOL1-B22) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія» звітували про результати проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Це був перший і найкоротший дотик до обраної професії, який тривав 2 тижні – з 11 по 22 грудня 2023 року). Спрямовували і контролювали пізнавальну-практичну діяльність професійного спрямування науково-педагогічні працівники кафедри – Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор, завідувач кафедри, Ватаманюк Г.П., к.п.н., доцент, старший викладач і Демчик К.І., к.п.н. старший викладач випускової кафедри. (більше…)

ЗВІТУЄМО ПРО ПЕРШУ «ВИРОБНИЧУ»

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна за результатами проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) здобувачами 3 курсу (групи DOL1- B21 і DOL2- B21) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія». Терміни проходження практики – 13 листопада – 22 грудня 2023 року (6 тижнів). (більше…)

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

20 грудня 2023 року відбулася зустріч членів робочої групи Тетяни БАБЮК та Наталії КАНЬОСИ з начальником відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Євгенією КАЛИНЮК. На зустрічі обговорювався проєкт освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти за цією ОП. (більше…)

ЗУСТРІЧ, ЩО НАВЧАЄ І НАДИХАЄ (Пізнаємо, навчаємось, практикуємо)

 

13 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася зустріч здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія» із представниками приватної школи й садочка «Радість» та закладу дошкільної освіти №3«Усмішка» компенсуючого типу комунальної власності. Зустріч відбулася в рамках проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти, мета якої – формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про освітньо-виховний комплекс сучасного закладу дошкільної освіти і вихователя, як головного суб’єкта освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Одним і завдань практики було ознайомлення зі специфікою організації освітнього процесу в закладах різних типів. (більше…)

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

14 грудня 2023 року відбулася зустріч членів робочої групи Тетяни БАБЮК та Наталії КАНЬОСИ з педагогічним колективом закладу дошкільної освіти №23 «Лелека» Кам’янець-Подільської міської ради. На зустрічі обговорювався проєкт освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Члени робочої групи Тетяна БАБЮК та Наталія КАНЬОСА ознайомили присутніх з проєктом ОП, зазначивши зміни, що відбулися структурі ОП, відповідно до зауважень і пропозицій внесених під час моніторингу освітньо-професійної програми. Також було обговорено питання, що стосуються організації виробничих практик та подякували за співпрацю та сприяння в проходженні здобувачами вищої освіти виробничих практик на базі закладу. (більше…)

Захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку)

6 грудня 2023 року відбувся захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти  (групи раннього віку) зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (DOL1-B21z).у режимі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet. Здобувачі вищої освіти успішно презентували напрацьовані матеріали, індивідуальні творчі завдання, розповідали про свої враження від практики. (більше…)

НА ПРАКТИКУ ВПЕРШЕ!

 

11 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з питань проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами 2 курсу DOL1-B22 групи (спеціальність «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія». (більше…)