Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2022 – 2023 н.р.

4 – 5 квітня 2023 року відбулася Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 20222023 навчальному році.

У конференції взяло участь 68 здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти педагогічного факультету спеціальності 012 Дошкільна освіта. Наукове керівництво підготовкою доповідей і публікацій здійснювали викладачі кафедри теорії та методик дошкільної освіти, зокрема: завідувач Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор; науково-педагогічні працівники кафедри Бабюк Т.Й., к.п.н. доцент; Каньоса Н.Г., к.пс.н., доцент; Ватаманюк Г.П., к.п.н., ст. викладач; Газіна І.О. к.п.н., доцент; Гордійчук М.С., к.п.н., доцент; Демчик К.І., к.п.н., ст. викладач; Пукас І.Л., к.п.н., ст. викладач. (більше…)

ДИТЯЧА КНИГА В ВИМІРІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЛЯ

Щороку 2 квітня уся всесвітня спільнота відзначає Міжнародний день дитячої книги. Це свято привертає увагу всіх дітей та їхніх батьків до значущості книжки в житті маленьких читачів. Адже саме вона відкриває їм двері у великий і незнайомий світ, знайомить з невідомими раніше істотами, розкриває таємниці життя, сприяє становленню особистості. Особливу роль дитяча книга відіграє в сучасній реальності, коли Україна кров’ю виборює свою незалежність і світле майбутнє наступних поколінь, коли не кожен маленький українець чи українка мають змогу пережити відчуття дому, затишку й безпеки, взявши до рук книжку, не кожна українська дитина, перебуваючи за кордоном може спілкуватися з улюбленими казковими героями на сторінках рідномовної книжки. (більше…)

Настановна конференція з проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою Початкова освіта

2 квітня 2023 року на платформі Google Meet відбулась настановна конференція щодо проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою Початкова освіта.

Навчальна педагогічна практика майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти є необхідною складовою освітнього процесу і слугує формуванню у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про освітній процес в сучасному закладі дошкільної освіти і діяльність вихователя як головного організатора освітнього процесу; оволодінню сучасними методами та формами організації освітнього процесу в групах раннього та дошкільного віку, формуванню професійних умінь, необхідних для догляду, розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, поглибленню знань здобувачів з фахових дисциплін через практичну підготовку. (більше…)

Настановна конференція з проходження виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання

31 березня 2023 року відбулася настановна конференція з проходження виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. Керівник практики з фаху Галаманжук Л.Л. ознайомила здобувачів вищої освіти із метою, змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі. Інформацію про організаційні умови захисту практики доповнила методист заочного відділу Козак А. В.

Керівник практики зі спеціальності Ватаманюк Г.П. ознайомила присутніх з організаційними умовами проходження практики, провела інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності у цей період, звернула увагу на дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану.

Завершилася конференція побажаннями плідної праці та успіхів на всіх етапах проходження практики.

(більше…)

Відкритий діалог: «Академічна доброчесність – вектор формування культури чесності у вищій освіті»

Академічна доброчесність – це про довіру в освіті та науці, це про те, що усі процеси відбуваються згідно з правилами, а заявлене відповідає реальному! Очевидно, в цьому короткому визначенні криється розуміння того, що ми називаємо академічною доброчесністю. Це має знати кожен учасник освітнього процесу, кожен, хто заявляє про себе в науці та прагне зайняти в ній гідне місце.

Про академічну доброчесність йшлося під час відкритого діалогу: «Академічна доброчесність – вектор формування культури чесності у вищій освіті», який провела кандидат педагогічних наук, доцент Газіна Ірина Олександрівна зі здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. (більше…)

Настановна конференція з проходження виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

31 березня 2023 року відбулася настановна конференція з проходження виробничої управлінсько-методичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів освіти 1 курсу ІІ (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. Керівник практики з фаху Каньоса Н.Г. ознайомила здобувачів вищої освіти із метою, змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі.  

Керівник практики зі спеціальності Ватаманюк Г.П. провела інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності , звернула увагу на дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. (більше…)

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті: закономірності, тренди, потреби»

28 березня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті: закономірності, тренди, потреби», організована кафедрою педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Учасники конференції доповідали про актуальні питання, що стосуються теоретичних основ, змісту та структури педагогічних інновацій, інноваційних підходів до підготовки сучасного вчителя та деякі аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності. (більше…)

ЗАПРОШУЄМО НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

ГОСТІ СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ патрульні поліцейські

24 березня 2023 року на педагогічному факультеті, за згоди адміністрації, відбулася зустріч студентів 1 і 2 курсу спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 013 Початкова освіта з представниками Харківського національного університету внутрішніх справ (заклад вищої освіти МВС України), філія якого релокувалася до Кам’янець-Подільського державного аграрного університету. Зустріч проведено з ініціативи вишу, що готує майбутніх юристів (поліціянтів, слідчих…) у форматі заходів профорієнтаційної роботи. Викладач і студентка гідно представили свій виш, розповівши майбутнім педагогам про затребуваність суспільством спеціальностей, які можна здобути, навчаючись у Харківському національному університеті внутрішніх справ; у яких містах знаходяться філії та причини їх релокації саме туди; запропонували бажаючим навчатися за раніше обраною спеціальністю та пропонованими, поєднуючи очне і заочне навчання. Також було презентовано умови вступу до правового вишу. (більше…)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих вчених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи»

15 березня 2023 р. на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих вчених «Дошкілля в сучасному освітньому просторі: досвід, інновації, перспективи». Робота конференції відбувалася в п’яти секціях: «Дошкільна освіта в Україні в умовах російсько-української війни», «Технології всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку», «Наступність в умовах підготовки старших дошкільників до навчання у Новій українській школі», «Формування професійних компетентностей фахівців дошкільної освіти» та «Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку та їх батьків під час війни». В онлайн-режимі участь в роботі конференції взяли близько 300 представників різних закладів вищої освіти України. Слід відзначити активність здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які під керівництвом викладачів кафедри Теорії та методик дошкільної освіти підготували змістовні та цікаві доповіді з різних проблем дошкільної освіти.