Безпека освітнього процесу

Інструкція №II-1 “Вступний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”

Інструкція №II-41 “Дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій та терористичних актів”

Інструктаж “Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану”

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з підозрою та реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу з-поміж учасників освітнього процесу та працівників університету

Інструкція №110 з безпечки життєдіяльності “Про захист від зараження і профілактику поширення респіраторних захворювань під час епідемії коронавірусної хворони COVID-19 “

Перелік пунктів вакцинації від Covid-19

Усе про вакцини від  Covid-19 в Україні

Радість від навчання і робота без «МЕТОДИЧКИ»

Лекційне заняття з навчальної дисципліни «Організація театралізованої діяльності в закладах освіти» в групах DOL1-B21 і DOL2-B21 (Спеціальність Дошкільна освіта освіта. Логопедія) несподівано  перетворилося  на  казку. Захопливий виклад матеріалу дисципліни викликав у здобувачів освіти жвавий  інтерес та бажання відразу закріпити теорію на практиці, перевірити свої акторські здібності, продемонструвати хист до творчого перевтілення. Ініціатором постановки імпровізованої казки «Ріпка» на новий лад  виступила Катерина Ваймер. Переповнена емоціями, здобувачка швидко знайшла в аудиторії однодумців й організувала театралізовану гру. Дебют «акторів» виявився вдалим, оскільки викликав ще більше позитивних емоцій, приємних вражень, жваве спілкування про особливості театру й театралізованої діяльності та їх роль в житті людини, дошкільника – зокрема. 

Шановні другокурсники, сподіваюсь, що і  надалі  прагнення творчого  злету буде мати місце на наших заняттях.

Успіхів Вам і якнайшвидшого перевтілення у педагогів-професіоналів.

Галина Ватаманюк

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ Ватаманюк Г. П.

Вийшла друком монографія Ватаманюк Г. П. Формування інструментальної складової спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: монографія. Київ: Центр учбової літераури, 2021. 360 с.
У моногорафії йдеться про розвиток сфери спілкування старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності. Розкрито сутність та співвідношення понять «інструментальна складова спілкування», «комунікативні уміння старших дошкільників», «музично-ігрова діяльність старших дошкільників»; висвітлено комунікативні й виховні властивості музики та їх роль у формуванні комунікативного досвіду дитини, здійснено класифікацію музичних ігор та описано їх вплив на формування інструментальної складової спілкування старших дошкільників. Подано діагностичну і формувальну методики та результати проведеного дослідження.
Монографію адресовано фахівцям у галузі дошкільної освіти, викладачам і студентам закладів вищої освіти.
ISBN 978-611-01-2629-8
УДК 373.2.015.3:78

Конкурс на участь у Програмі ЄС Еразмус+ КА171: Міжнародна академічна мобільність

20 травня 2022 року в Університеті Огієнка було оголошено конкурс на участь у Програмі ЄС Еразмус+ КА171: Міжнародна академічна мобільність.
Університет гуманітарно-природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) відібрав 10 здобувачів вищої освіти К-ПНУ, які візьмуть участь у міжнародній академічній мобільності у формі навчання з 4 жовтня по 31 грудня 2022 року. Отож, майбутньою еразмусівцею стала представниця спеціальності Дошкільна освіта – Юлія Чередарчук, студентка 1 курсу. (більше…)

Зустріч із керівництвом університету «Відкрий для себе К-ПНУ»

Запрошуємо вступників-2022 дізнатися більше про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка на зустрічі «Відкрий для себе К-ПНУ», яка відбудеться 29 червня об 11:00.
Ректор університету Сергій Копилов і декани факультетів, в.о. директора науково-дослідного інституту української філології та журналістики ознайомлять вас з особливостями організації освітнього процесу в К-ПНУ, переліком спеціальностей, за якими здійснюють підготовку фахівців, та окреслять перспективи вашого успішного майбутнього як здобувача вищої освіти університету.

На зустрічі буде присутній відповідальний секретар приймальної комісії К-ПНУ Василь Чабанов, який розповість про вступну кампанію-2022, зокрема про її терміни, особливості та новації.
Присутні зможуть відповісти на всі ваші запитання, які можна буде поставити безпосередньо під час зустрічі, так і попередньо, вказавши їх у Google-формі за покликанням: https://forms.gle/u8rsfJqgTgV7UGny9
Покликання на зустріч: https://meet.google.com/rfs-xmwn-rou

 #Вступ2022 #ДошкільнаОсвіта2022

Шановні колеги, студенти педагогічних коледжіввипускники закладів вищої освіти  та загальноосвітніх шкіл!

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти Педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує на навчання за спеціальністю “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.

 

 

‼️УВАГА‼️ У цьому році вступ до магістратури відбудеться без екзамену з іноземної мови! Спрощено умови вступу для осіб, які попередньо отримали освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, освітні рівні бакалавра та магістра (як за спеціальністю «Дошкільна освіта», так і за іншими спеціальностями).

З повагою, колектив кафедри теорії та методик дошкільної освіти

‼️ПОРЯДОК‼️ подання та критерії зарахування мотиваційних листів вступників до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2022 році

 

‼️ Шановні абітурієнти‼️
✍ До Вашої уваги структура написання мотиваційного листа для вступу на спеціальність “Дошкільна освіта” до Педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2⃣0⃣2⃣2⃣ році❗️

Формальна, неформальна та інформальна освіта: що вибрати та як поєднати?

 

(більше…)

Захист курсових робіт з фахових методик дошкільної освіти здобувачами вищої освіти групи DO1-B19

17 червня 2022 року відбувся захист курсових робіт з фахових методик дошкільної освіти (основи природознавства з методикою / дошкільна лінгводидактика / основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва / теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти / теорія та методика формування елементарних математичних уявлень) студентами ІІІ курсу галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю «Початкова освіта» / спеціальна освіта (Логопедія) денної форми навчання.

На захисті були присутні: Галаманжук Л.Л., голова комісії, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор; наукові керівники, члени комісії – Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент; Гордійчук М.С., кандидат педагогічних наук, доцент; Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент; Демчик К.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач; Пукас І.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач; здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти DO1–B19 групи.

Всеукраїнська інтернет-конференція «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах військового стану: теорія, практика, інновації»

16 червня 2022 року о 10.00 науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик дошкільної освіти взяли участь у роботі Всеукраїнської інтернет конференції «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах військового стану: теорія, практика, інновації», організованою Національною академією педагогічних наук України, Центром раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, Київським педагогічним інститутом імені Бориса Грінченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти». (більше…)

Практика – запорука успішної педагогічної роботи в майбутньому

 

14 червня  2022р. відбулася звітна онлайн-конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для студентів  3  курсу DO1-B19  групи.  Терміни проходження  практики – 28 березня – 3 червня 2022р., тривалість – 10 тижнів; платформа  відеозустрічі – Google Meet. Учасники  конференції – здобувачі вищої освіти  та  керівники практики ( з фаху – Ватаманюк Г.П., Галаманжук Л.Л., Гордійчук М.С., Демчик К.І., Пукас І.Л.; дошкільної педагогіки – Гордійчук М.С.;  дитячої  психології – Куриця А.І.) заслухали  звіти  здобувачів про виконану під час практики роботу. (більше…)

Ми в соціальних мережах