Home » ОПП 2021

ОПП 2021

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» (2021)

Пропозиції щодо внесення змін до освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти просимо надсилати за посиланням

Таблиця пропозицій стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Зустрічі зі стейкхолдерами:
Обговорення проєкту освітньо професійної програми з управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради
Обговорення проєкту освітньо професійної програми з працівниками закладів закладів дошкільної освіти
Обговорення проєкту освітньо професійної програми зі студентами

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта (2021)

Рецензії на ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Інформаційний пакет – 2021

Навчально-методичне забезпечення 2021-2022 н.р.