Home » 2021

2021

Обговорення ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта (2021)

Проєкт освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Пропозиції щодо внесення змін до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти просимо надсилати за посиланням

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (2021)

Освітні компоненти ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія”