Вийшло друком наукове видання

Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. І. Л. Пукас]. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 356 с. (більше…)

Зустріч зі стейкхолдерами

10 лютого 2021 року в Управлінні освіти і науки Кам’нець-Подільської міської ради за участі стейкхолдерів начальника відділу дошкільної та інклюзивної освіти Калинюк Євгенії Миколаївни, головного спеціаліста відділу дошкільної та інклюзивної освіти Шевеленко Таїсії Антонівни, консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Кам’янець-Подільської міської ради» Осадчук Людмили Олександрівни та проєктної групи кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулося обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців. Також було обговорено коло питань щодо змісту та якості практичної підготовки та працевлаштування випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта. Озвучені в ході зустрічі пропозиції та побажання будуть використанні для удосконалення проєкту освітньо-професійної програми.

День відкритих дверей

День відкритих дверей на педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбудеться онлайн 13 лютого 2021 року об 11.00 на платформі Google meet

Покликання на зустріч

Попереднє заповнення гугл-форми


На порядку дня – виробнича практика

НАВЧАЄМОСЯ  ЗА  ПОКЛИКАННЯМ

1 лютого 2021 року у  житті студентів 3  курсу педагогічного факультету спеціальності 012 Дошкільна освіта, що навчаються за  освітньо-професійною програмою Дошкільна  освіта / Спеціальна  освіта (Логопедія),  стартуватиме новий захоплюючий етап професійного становлення – виробнича  педагогічна  практика в  закладах  дошкільної  освіти.

(більше…)

Захист дипломних робіт магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта

22-24 грудня 2020 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти згідно з графіком завершився захист дипломних робіт магістрів спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання. (більше…)

Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність, та чому це важливо?

 

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

23 листопада 2020 року відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Усі роботи виконані на належному рівні та допущені до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на захисті. Відеоконференція відбулася на платформі MOODLE.

(більше…)

Попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

20 листопада 2020 року відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Усі роботи виконані на належному рівні й допущені до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім  керівникам успіхів на захисті. Відеоконференція відбулася на платформі MOODLE.

 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії»

 

28-29 жовтня 2020 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії». (більше…)

«ДОШКІЛЬНИКИ» ЗВІТУЮТЬ ПРО НДР

23–24 вересня 2020 року відбулася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2019-2020 навчальному році. (більше…)

Ми в соціальних мережах

RSS
Follow by Email
Instagram
Telegram
WhatsApp