Home » Каньоса Наталія Григорівна

Каньоса Наталія Григорівна


Каньоса Наталія Григорівна

Scopus AuthorID 
Web of Science ResearcherID
orcid.org/0000-0002-3716-9112
Google Scholar

Посада   доцент  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  кандидат психологічних наук

Вчене звання      доцент 

 

На кафедрі працює з 2005 року.
Закінчила з відзнакою: педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського (1996), факультет перепідготовки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1997), магістратуру педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного університету (2005),  педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з відзнакою (2009, 2010).
Спеціальності за дипломами – «Педагогіка і методика  початкового навчання та образотворче мистецтво» (вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва), «Практична психологія» (практичний психолог), «Початкове навчання» (магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методик викладання в початкових класах), «Педагогічна освіта. Дошкільне виховання» (вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання).
Закінчила аспірантуру.  Захистила кандидатську дисертацію в інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія з теми: «Мотиви учбово-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів» (2011).
Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти присвоєно 2016 р.
Керує написанням курсових та дипломних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.
Викладає дисципліни: теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості, організація ігрової діяльності в дошкільному віці, історія дошкільної педагогіки, методика виховання та розвитку дітей раннього віку, теорія та методика співпраці з родинами, теорія та технологія соціалізації дітей в умовах ДНЗ, формування базових якостей особистості дитини, адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ.
Коло наукових інтересів: актуальні питання початкової і дошкільної освіти; підготовка компетентного, конкурентоздатного фахівця дошкільної і початкової освіти; питання розвитку дитячої художньої творчості, роботи з обдарованими дітьми, організації ігрової діяльності в дошкільному віці; проблеми виховання та розвитку дітей раннього віку, наступності дошкільної і початкової ланок освіти.
Опубліковано понад 100 публікацій, 3 монографії (2 у співавторстві), 2 навчальних посібника (у співавторстві), 12 навчально-методичних та методичних посібників (9 у співавторстві).
 

Основні публікації 2019-2023