Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Засідання науково-навчальної лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти»

Засідання науково-навчальної лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти»

19 травня 2021 року відбулося чергове засідання науково-навчальної лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти».

Цього разу головну увагу його учасники приділили розгляду низки питань, які стосувалися наукової діяльності кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

Важливими напрямами роботи лабораторії є: наукове та інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу студентів; пошук ефективних педагогічних інформаційних технологій, що забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців; встановлення стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями; підготовка студентів до практичної діяльності в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї. Останні дослідження науковців лабораторії стосуються  проблем соціального, морального, фізичного, мовленнєвого, логіко-математичного, естетичного, творчого розвитку дошкільників, формування у дітей понять про здоровий спосіб життя, про предметне і природне довкілля, підготовки студентів до роботи з батьками тощо. Актуальними напрямами дослідження є питання наступності діяльності закладів дошкільної та початкової освіти, професійної підготовки педагогів закладів дошкільної освіти до формування життєвих компетентностей дітей дошкільного віку,  технології виховання і розвитку дітей в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, партнерської взаємодії педагога з дитиною.

Роботу лабораторії вирізняють різноманітні форми зв’язків з педагогічною громадськістю міста, району, області. Це зустрічі з педагогічними колективами, семінари, дискусії, круглі столи, виступи на методоб’єднаннях, забезпечення працівників освіти новітньою науковою інформацією, інноваційними матеріалами. Значна увага  приділяється вивченню та запровадженню передового педагогічного досвіду в освітніх закладах Хмельниччини.

Перспективи діяльності лабораторії вбачаємо у проведенні ґрунтовних досліджень та створенні сучасної моделі дошкільної освіти, ширшому залученню студентів до наукового пошуку, виявленні і підготовці обдарованої молоді до інноваційної діяльності, у зміцненні  існуючих та налагодженні нових зв’язків з національними науковими установами, закладами дошкільної освіти, створенні Банку даних інноваційних технологій дошкільної освіти.