Home » Актуальні питання дошкільної освіти » Круглий стіл «Наукові аспекти підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: компетентнісний підхід»