Home » Бабюк Тетяна Йосипівна

Бабюк Тетяна Йосипівна

Бабюк Тетяна Йосипівна

orcid.org/0000-0002-3716-9112
Google Scholar

Посада   доцент  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  кандидат педагогічних наук

Вчене звання      доцент 

 

Народилася 17 травня 1969 року у місті Кам’янці-Подільському в сім’ї робітників. У 1986 закінчила Кам’янець-Подільську середню школу №15 зі срібною медаллю і вступила на перший курс Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського. З 1 вересня 1991 року розпочала свою трудову діяльність у Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови №14 на посаді вчителя початкових класів. У 2000 році перемогла у міському та у обласному конкурсах «Вчитель року». За результатами атестації педагогічних працівників Бабюк Т. Й здобула кваліфікацію вчитель вищої категорії та звання вчитель-методист. Закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету, одержавши кваліфікацію викладача педагогіки та методик викладання в початкових класах. Також здобула вищу освіту за фахом «Дошкільна освіта».

З 1 вересня 2004 року розпочала викладацьку роботу в Кам’янець- Подільському національному університеті на посаді асистента кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти. Бабюк Т. Й. читає курс лекцій, проводить практичні заняття з основ природознавства з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі, організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі, методики навчання освітньої галузі “Природознавство”, наступності роботи ДНЗ і початкової школи; керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету. Здійснює виховну роботу зі студентами педагогічного факультету та організовує їх дозвілля.

У 2004-2007 роках навчалася в аспірантурі Київського Інституту проблем виховання НАПН України. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. В 2016 році присвоєно звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної та початкової освіти. З 2015 року – завідувач кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти, а з 2017 року, після реорганізації кафедри, – завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

За період науково-педагогічної діяльності підготувала та опублікувала понад 80 публікацій, 1 монографію, 5 навчально-методичних посібників, неодноразово виступала з доповідями на семінарах, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Керує роботою наукової-навчальної лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти».

Коло наукових інтересів: актуальні питання початкової і дошкільної освіти, підготовка компетентних фахівців у галузі дошкільної і початкової освіти, проблеми наступності дошкільної і початкової ланок освіти, формування здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, організація дослідницько-експериментального вивчення природознавства в закладі дошкільної освіти та початковій школі.

Основні публікації 2019-2023