Home » академічна доброчесність

Category Archives: академічна доброчесність

Внутрішня академічна мобільність здобувачів вищої освіти за освітньою програмою другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Академічна мобільність стає дедалі популярнішою, оскільки дає можливість розширити освітні можливості, інтелектуальне зростання, формування нових компетентностей здобувачів вищої освіти, що у майбутньому розширить можливості працевлаштування. Діючі угоди між університетами про співпрацю в рамках внутрішньої академічної мобільності дають можливість Університету Огієнка бути їх активним суб’єктом. (більше…)

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання

2 лютого 2024 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (заочна  форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Логопедія, а також для 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (заочна  форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (на основі ОКР «молодший спеціаліст). Конференцію було присвячено питанням організації та проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. (більше…)

НА СТАРТІ – «ВИРОБНИЧА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»


02 лютого 2024 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася інструктивна нарада з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники заходу – здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання 3 і 4 курсів, а саме: DO1-B20z групи (освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» і DOLms1-B21z групи (освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» та керівники практики від університету – Брозницька Таїсія Миколаївна, асистент кафедри, Гордійчук М.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, Ватаманюк Г.П., кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри – керівник практики зі спеціальності. Формат зустрічі – відеозв’язок на платформі Google Meet. (більше…)

Настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта

2 лютого 2024 року на платформі Google Meet відбулась настановна конференція щодо проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта. (більше…)

Настановна конференція з проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта освіта. Логопедія

2 лютого 2024 року на платформі Google Meet відбулась настановна конференція щодо проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Логопедія.

Навчальна педагогічна практика майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти є необхідною складовою освітнього процесу і слугує формуванню у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про освітній процес в сучасному закладі дошкільної освіти і діяльність вихователя як головного організатора освітнього процесу; оволодінню сучасними методами та формами організації освітнього процесу в групах раннього та дошкільного віку, формуванню професійних умінь, необхідних для догляду, розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, поглибленню знань здобувачів з фахових дисциплін через практичну підготовку. (більше…)

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОП Дошкільна освіта

26, 27, 28 грудня 2023 року відбувся захист магістерських робіт здобувачів ОП Дошкільна освіта. Здобувачами були представлені результати наполегливої праці протягом усього періоду навчання під керівництвом викладачів кафедри теорії та методик дошкільної освіти. Екзаменаційна комісія заслухала роботи здобувачів, відгуки наукових керівників, рецензентів та дійшла висновку, що кваліфікаційні роботи здобувачів виконані на високому науковому та методичному рівні. Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії.
Вітаємо здобувачів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, життєвої мудрості! (більше…)

«Проєктна діяльність у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти»: круглий стіл з міжнародною участю

29 грудня 2023 року доценти кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Тетяна БАБЮК та Наталія КАНЬОСА, взяли участь у роботі круглого столу з міжнародною участю у змішаному форматі на тему: «Проєктна діяльність у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти», який відбувся на базі лабораторії «Інноваційні технології дошкільної та інклюзивної освіти» кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. (більше…)

Завершується обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

28 грудня 2023 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулася плідна зустріч, присвячена обговоренню проєкта освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти за цією ОП.

На зустрічі присутні заслухали гаранта ОП Тетяну БАБЮК, яка представила загальну інформацію про проєкт, про внесені зміни, детально зупинилась на особливостях програми, прокоментувала інформацію щодо працевлаштування та подальшого навчання випускників. (більше…)

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

20 грудня 2023 року відбулася зустріч членів робочої групи Тетяни БАБЮК та Наталії КАНЬОСИ з начальником відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Євгенією КАЛИНЮК. На зустрічі обговорювався проєкт освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти за цією ОП. (більше…)

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

14 грудня 2023 року відбулася зустріч членів робочої групи Тетяни БАБЮК та Наталії КАНЬОСИ з педагогічним колективом закладу дошкільної освіти №23 «Лелека» Кам’янець-Подільської міської ради. На зустрічі обговорювався проєкт освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Члени робочої групи Тетяна БАБЮК та Наталія КАНЬОСА ознайомили присутніх з проєктом ОП, зазначивши зміни, що відбулися структурі ОП, відповідно до зауважень і пропозицій внесених під час моніторингу освітньо-професійної програми. Також було обговорено питання, що стосуються організації виробничих практик та подякували за співпрацю та сприяння в проходженні здобувачами вищої освіти виробничих практик на базі закладу. (більше…)