Home » Конференція

Category Archives: Конференція

ДОТИК ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти здобувачі 2 курсу (група DOL1-B22) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія» звітували про результати проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Це був перший і найкоротший дотик до обраної професії, який тривав 2 тижні – з 11 по 22 грудня 2023 року). Спрямовували і контролювали пізнавальну-практичну діяльність професійного спрямування науково-педагогічні працівники кафедри – Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор, завідувач кафедри, Ватаманюк Г.П., к.п.н., доцент, старший викладач і Демчик К.І., к.п.н. старший викладач випускової кафедри. (більше…)

ЗВІТУЄМО ПРО ПЕРШУ «ВИРОБНИЧУ»

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна за результатами проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) здобувачами 3 курсу (групи DOL1- B21 і DOL2- B21) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія». Терміни проходження практики – 13 листопада – 22 грудня 2023 року (6 тижнів). (більше…)

Захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку)

6 грудня 2023 року відбувся захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти  (групи раннього віку) зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (DOL1-B21z).у режимі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet. Здобувачі вищої освіти успішно презентували напрацьовані матеріали, індивідуальні творчі завдання, розповідали про свої враження від практики. (більше…)

НА ПРАКТИКУ ВПЕРШЕ!

 

11 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з питань проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами 2 курсу DOL1-B22 групи (спеціальність «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія». (більше…)

Звітна конференція з “Виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

13 грудня 2023 року у режимі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet відбувся захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти очної форми здобуття вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (DO1-M23). (більше…)

НА «ВИРОБНИЧУ» ВПЕРШЕ !

13 листопада 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (DOL1-B21 і DOL2-B21 групи). Означеному виду практики передували дві навчальні практики. (більше…)

Звітна конференція з “Виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

9 листопада 2023 року про результати виробничої дослідницько-педагогічної практики в закладах дошкільної освіти звітували здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта денної форми здобуття освіти (DO1-M22). (більше…)

Настановна конференція з “Виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

3 листопада 2023 року відбулася настановна конференція з проходження “Виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (1 курс, денна форма здобуття освіти). Керівники практики з фаху Наталія КАНЬОСА, Мар’яна ГОРДІЙЧУК ознайомили здобувачів освіти із термінами проходження практики та її тривалістю, зі змістом роботи та етапами її виконання упродовж практики, переліком звітної документації, вимогами до її оформлення та термінами здачі. Також ознайомили присутніх з організаційними умовами проходження практики. Інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності провела Галина ВАТАМАНЮК, звернувши увагу на дотримання правил безпеки в умовах воєнного стану. Керівник з психології Тетяна ДУТКЕВИЧ зосередила увагу здобувачів освіти на змісті завдань із дитячої психології, розповіла про умови їх виконання та вимоги до оформлення звітної документації. (більше…)

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю)

25-26 жовтня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю).

Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут проблем виховання НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради.

У конференції взяли участь науковці, методисти, учителі та вихователі із різних областей України (Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Чернівецька).

Настановна конференція з організації і проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти

23 жовтня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти було проведено настановну конференцію з організації і проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти.

Учасники конференції – здобувачі  1  курсу  другого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми  навчання, (група DO1-М23z)  спеціальності «Дошкільна  освіта». Платформа зустрічі – Google Meet. (більше…)