Home » вступнику

Category Archives: вступнику

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

14 грудня 2023 року відбулася зустріч членів робочої групи Тетяни БАБЮК та Наталії КАНЬОСИ з педагогічним колективом закладу дошкільної освіти №23 «Лелека» Кам’янець-Подільської міської ради. На зустрічі обговорювався проєкт освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Члени робочої групи Тетяна БАБЮК та Наталія КАНЬОСА ознайомили присутніх з проєктом ОП, зазначивши зміни, що відбулися структурі ОП, відповідно до зауважень і пропозицій внесених під час моніторингу освітньо-професійної програми. Також було обговорено питання, що стосуються організації виробничих практик та подякували за співпрацю та сприяння в проходженні здобувачами вищої освіти виробничих практик на базі закладу. (більше…)

Обговорення освітньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта зі здобувачами вищої освіти

Думка студентів важлива! Під цим гаслом 1 листопада, 7 листопада та 9 листопада 2023 року було проведено серію онлайн зустрічей зі здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти та випускниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Основним питанням зустрічей було обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Гарант освітньої програми, Тетяна БАБЮК, повідомила присутніх про актуальність оновлення змісту ОП, що зумовлено тенденціями розвитку освітньої галузі, викликами сучасного світу та вимогами практики щодо підготовки кваліфікованих фахівців. Розробник програми, Наталія КАНЬОСА, засвідчила готовність до врахування побажань та пропозицій щодо удосконалення освітньої програми та закликала студентів висловити власне бачення напрямків змін в освітній програмі. (більше…)

Обговорення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти з роботодавцями


9 листопада 2023 року в управлінні освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради відбулось обговорення зі стейкхолдерами освітньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти. У зустрічі взяли участь: Тетяна БАБЮК – гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Наталія КАНЬОСА – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти,  Євгенія КАЛИНЮК ‒ начальник відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Таїсія ШЕВЕЛЕНКО – головний спеціаліст відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Раїса НОВІКОВА – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №3, Зінаїда БЕНІЦЬКА  – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №8, Олеся ГОЛІНБЕРГ – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №12, Ірина КУЛЬЧИЦЬКА – директор Кам’янець-Подільського закладу дошкільної освіти №18.  (більше…)

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії” (з міжнародною участю)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ: ГАРМОНІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ», яка відбудеться 25-26 жовтня 2023 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти, здобувачі вищої освіти, а також усі, хто цікавиться проблемами дошкільної освіти.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Педагогіка творчості: філософський, культорологічний і психологічний контексти.
  2. Сучасні технології розвитку творчої особистості дитини дошкільного віку.
  3. Творча діяльність педагога в контексті реалізації завдань наступності й перспективності дошкільної та початкової освіти.
  4. Формування та розвиток творчого професійного потенціалу фахівців дошкільної освіти.
  5. Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в реаліях сьогодення.

 

Форма участі – заочна (дистанційна). За результатами конференції заплановано видання електронного збірника матеріалів.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська.

Інформаційний лист

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти в дії

На кафедрі теорії та методик дошкільної освіти з 12 вересня по 30 вересня 2023 року за програмою внутрішньої академічної мобільності розпочали навчання здобувачки вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Марія Карплюк та Ілона Гурська. (більше…)

Єднаймося заради підвищення рівня якості освіти

21 квітня 2023 року у межах співпраці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради відбулося розширене засідання Ради роботодавців Університету Огієнка у форматі круглого столу «Нові тенденції в сфері ринку праці: пошук сучасних можливостей». (більше…)

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО – НАЦІОНАЛЬНИЙ СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Щороку 9 березня все свідоме українство вшановує свого Пророка, який став Символом України – Тараса Григоровича Шевченка.

Здобувачі вищої освіти 1 та 2 курсів спеціальності Дошкільна освіта з викладачами кафедри теорії та методик дошкільної освіти Каньосою Н.Г. та Пукас І.Л. долучилися до вшанування пам’яті  величної постаті геніального поета, який хотів бачити Україну вільною та незалежною, прагнув справедливості й добробуту для нащадків, волів, щоб Україну було визнано всіма державами світу як могутню Європейську державу. (більше…)

Зустріч членів проєктної групи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта зі здобувачами ІІ курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

3 березня 2023 року відбулася зустріч членів групи забезпечення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта к. пед. наук, доцента Газіної І. О., к. псих. наук, доцента Каньоси Н. Г., д. пед. наук, професора Галаманжук Л. Л., к. пед. наук зі здобувачами ІІ курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою удосконалення освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія». У ході зустрічі присутні ознайомилися із внесеними змінами в освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Здобувачі висловили свої побажання та пропозиції щодо її модернізації. (більше…)

Воркшоп “Академічна доброчесність як запорука якісної освіти”

Сьогодні академічна доброчесність стала обов’язковою складовою системи забезпечення якості освіти  в сучасних закладах вищої освіти. Академічна культура закладу вищої освіти повинна базуватися на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі. В Кам’янець-Подільському націанальному університеті імені Івана Огієнка при формуванні стратегії розвитку освітнього середовища розглядається формування академічної культури й академічної доброчесності як важливі складові підвищення якості освіти. Реалізація цих складових залежить від орієнтації студентів, викладачів та адміністрації Університету на практичну цінність і важливість академічної доброчесності під час організації освітнього процесу.

28 лютого 2023 року Каньосою Н.Г., доцентом кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено воркшоп “Академічна доброчесність як запорука якісної освіти” зі здобувачами 1-го курсу (DOL1-B22) спеціальності Дошкільна освіта.  (більше…)

Ознайомлення здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта. Логопедія»

28 лютого 2023 р. відбулась зустріч членів групи забезпечення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта к. пед. наук, доцента Газіної І. О., к. псих. наук, доцента Каньоси Н. Г., д. пед. наук, професора Галаманжук Л. Л., к. пед. наук, ст. викладача Пукас І. Л. зі здобувачами І курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Присутніх було ознайомлено зі структурою, змістом освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» та її освітніми компонентами.

Особлива увага була приділена вибірковим освітнім компонентам. Зокрема акцентовано увагу на алгоритмі їх обрання. (більше…)