Home » вступнику

Category Archives: вступнику

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти в дії

На кафедрі теорії та методик дошкільної освіти з 12 вересня по 30 вересня 2023 року за програмою внутрішньої академічної мобільності розпочали навчання здобувачки вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Марія Карплюк та Ілона Гурська. (більше…)

Єднаймося заради підвищення рівня якості освіти

21 квітня 2023 року у межах співпраці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради відбулося розширене засідання Ради роботодавців Університету Огієнка у форматі круглого столу «Нові тенденції в сфері ринку праці: пошук сучасних можливостей». (більше…)

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО – НАЦІОНАЛЬНИЙ СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Щороку 9 березня все свідоме українство вшановує свого Пророка, який став Символом України – Тараса Григоровича Шевченка.

Здобувачі вищої освіти 1 та 2 курсів спеціальності Дошкільна освіта з викладачами кафедри теорії та методик дошкільної освіти Каньосою Н.Г. та Пукас І.Л. долучилися до вшанування пам’яті  величної постаті геніального поета, який хотів бачити Україну вільною та незалежною, прагнув справедливості й добробуту для нащадків, волів, щоб Україну було визнано всіма державами світу як могутню Європейську державу. (більше…)

Зустріч членів проєктної групи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта зі здобувачами ІІ курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

3 березня 2023 року відбулася зустріч членів групи забезпечення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта к. пед. наук, доцента Газіної І. О., к. псих. наук, доцента Каньоси Н. Г., д. пед. наук, професора Галаманжук Л. Л., к. пед. наук зі здобувачами ІІ курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою удосконалення освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія». У ході зустрічі присутні ознайомилися із внесеними змінами в освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Здобувачі висловили свої побажання та пропозиції щодо її модернізації. (більше…)

Воркшоп “Академічна доброчесність як запорука якісної освіти”

Сьогодні академічна доброчесність стала обов’язковою складовою системи забезпечення якості освіти  в сучасних закладах вищої освіти. Академічна культура закладу вищої освіти повинна базуватися на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі. В Кам’янець-Подільському націанальному університеті імені Івана Огієнка при формуванні стратегії розвитку освітнього середовища розглядається формування академічної культури й академічної доброчесності як важливі складові підвищення якості освіти. Реалізація цих складових залежить від орієнтації студентів, викладачів та адміністрації Університету на практичну цінність і важливість академічної доброчесності під час організації освітнього процесу.

28 лютого 2023 року Каньосою Н.Г., доцентом кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено воркшоп “Академічна доброчесність як запорука якісної освіти” зі здобувачами 1-го курсу (DOL1-B22) спеціальності Дошкільна освіта.  (більше…)

Ознайомлення здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта. Логопедія»

28 лютого 2023 р. відбулась зустріч членів групи забезпечення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта к. пед. наук, доцента Газіної І. О., к. псих. наук, доцента Каньоси Н. Г., д. пед. наук, професора Галаманжук Л. Л., к. пед. наук, ст. викладача Пукас І. Л. зі здобувачами І курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Присутніх було ознайомлено зі структурою, змістом освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» та її освітніми компонентами.

Особлива увага була приділена вибірковим освітнім компонентам. Зокрема акцентовано увагу на алгоритмі їх обрання. (більше…)

Академічна доброчесність

 

На педагогічному факультеті КПНУ імені Івана Огієнка велика увага приділяється дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньому процесі, впровадженню принципів академічної доброчесності. Це означає, що всі учасники освітнього процесу мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання. Так, 15 грудня 2022 завідувачем кафедри теорії та методик дошкільної освіти, професором Лесею Галаманжук та викладачем кафедри Мар’яною Гордійчук була проведена інформаційно-роз’яснювальна робота зі здобувачами першого курсу освітнього рівня бакалавр спеціальності 012 Дошкільна освіта ( група DOL1-B22) щодо положень Законів України «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права» про важливість і необхідність дотримання принципів академічної доброчесності.
Доброчесність є необхідною й важливою складовою будь-якого істинного досвіду освіти – доброчесність з боку як викладача, так і здобувача вищої освіти.

“Я не покину Батьківщини”: 300 років від дня народження Г.Сковороди

3 грудня 2022 року виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, музиканта, педагога.

Враховуючи важливість постаті Григорія Сковороди, Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди», від 04 листопада 2020 року, а Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди», від 12 жовтня 2022 року. (більше…)

НА ПРАКТИКУ ВПЕРШЕ

 

21 листопада 2022 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти 2 курсу DOL1-B21 і DOL2-D21 і груп денної форми навчання. Програмою практики, яка триватиме упродовж 2 тижнів (21 листопада – 02 грудня 2022 року) передбачено ознайомлення з особливостями освітньо-виховного процесу різних типів закладів дошкільної освіти, вивчення особливостей їх функціонування та ознайомлення зі специфікою роботи вихователя дітей дошкільного віку. (більше…)

Зустріч зі стейкхолдерами

4 листопада 2022 р. у режимі онлайн (із використанням програми Google Meet) відбулася зустріч професорсько-викладацького складу кафедри  теорії та методик дошкільної освіти зі стейкхолдерами.

Мета зустрічі: обговорення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Участь в обговоренні взяли директори закладів дошкільної освіти м. Хмельницького Н.В. Барчук, О.А. Денисова, Л.Р. Королишина, І.В. Юркова, В.М. Собко, Н.Л. Юрчик, а також методисти О. С. Овчарук, Н.В. Слободян, О.Д. Кушлак. (більше…)