Home » Демчик Катерина Іванівна

Демчик Катерина Іванівна

 

Демчик Катерина Іванівна

Web of Science ResearcherID 
Google Scholar
orcid.org/0000-0003-4269-420X

Посада   старший викладач  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  кандидат педагогічних наук

 

На кафедрі працює з 2006 року.
Закінчила з відзнакою педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання, педагогіка і методика середньої освіти, образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів, вчитель образотворчого мистецтва» (2000); педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти» (2010).

Закінчила цільову аспірантуру в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка (2003 – 2006). Захистила дисертаційне дослідження з теми: «Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (2013).

Керує написанням курсових і дипломних робіт, науково-дослідною роботою та педагогічною практикою студентів факультету.

Викладає дисципліни: «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ», «Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти», «Організація проектної діяльності в ДНЗ».

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні та методичні аспекти художньо-естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва; підготовка майбутнього педагога закладу дошкільної освіти до здійснення художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва і образотворчої діяльності, ефективного вирішення завдань національного та патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства, створення предметно-розвивального середовища для стимулювання різних видів діяльності дітей раннього та дошкільного віку, задоволення їхніх потреб щодо різних сфер розвитку їхніх особистостей.

Опубліковано понад 35 публікацій, 3 навчально-методичні посібники (1 у співавторстві), понад 6 статей у газеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Студентський меридіан» (електронне видання), створено електронний освітній ресурс «Дошкілля і образотворче мистецтво» (http://artkatdem.ucoz.com )

Основні публікації 2019-2023