Home » Галаманжук Леcя Людвигівна

Галаманжук Леcя Людвигівна

Галаманжук Леся Людвигівна

Scopus Author ID 
Web of Science ResearcherID  
Google Scholar
orcid.org/0000-0001-9359-7261

Посада   завідувач  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  доктор педагогічних наук

Вчене звання      професор

 

Народилася 16 вересня 1968 р. у м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл.

З 1987 по 1992 рр. навчалася у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті ім. В. П. Затонського (м. Кам’янець-Подільський) та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та образотворчого мистецтва», здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів та образотворчого мистецтва.

З червня 1992 р. по липень 2000 р. працювала на посаді майстра виробничого навчання та викладача спецдисциплін ВПУ № 14 (м. Кам’янець-Подільський).

З вересня по листопад 2003 р. працювала на посаді асистента кафедри педагогіки і методики початкового навчання та образотворчого мистецтва Кам’янець-Подільського державного університету.

З 2003 по 2006 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (м. Тернопіль).

Паралельно з 2004 по2006 рр. навчалася у Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання», здобувши кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників».

У квітні 2008 р. було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності Теорія і методика професійної освіти.

З листопада 2006 по грудень 2008 рр. працювала на посаді асистента, з грудня 2008 по квітень 2011 рр. – на посаді старшого викладача, а з квітня по липень 2011 р. – на посаді доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання та дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З вересня 2011 р. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури, де з вересня по жовтень 2012 р. була переведена на посаду доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання.

З листопада 2012 по 30 жовтня 2015 рр. навчалася в докторантурі Східно-європейського національного університету імені Лесі Українки, була докторантом кафедри теорії та методики фізичного виховання.

У 20013 р. під керівництвом Галаманжук Л. Л. захистилась Балацька Лариса Василівна (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). У лютому 2015 р. – Кльос Олена Анатоліївна (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). У вересні 2015 р. – Герасимчук Андрій Юрійович (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення).

У вересні 2015 по серпень 2016 рр. працювала на посаді професора кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури.

У березні 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) у спеціалізованій вченій раді Д.79.053.02 Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка з теми: «Теоретико-методичні засади превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою».

З 1 вересня 2016 р. продовжила роботу на посаді професора кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

3 1 жовтня 2019 р. присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та методик дошкільної освіти (атестат професора АП № 001453 від 16.12.2019)

З вересня 2020 р. працює на посаді завідувача кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

За період науково-педагогічної діяльності підготувала та опублікувала понад 180 публікацій, 2 монографії, 3 навчально-методичних посібники, неодноразово виступала з доповідями на семінарах, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Є гарантом освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми нових оздоровчих технологій в роботі з різними віковими групами дошкільників».

Керує написанням курсових та магістерських робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів педагогічного факультету.

Бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» та науково-дослідної лабораторії «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації».

Галаманжук Л. Л. викладає такі дисципліни: основи наукових досліджень, теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти, освітні технології навчання дітей дошкільного віку, технології вивчення фізичної освітньої галузі в початковій школі, методика навчання технологій  у початковій школі, технології вивчення технологічної освітньої галузі в початковій школі.

Наукові інтереси професора Галаманжук Л. Л зосереджені на теоретико-методичних основах диференційованого фізичного виховання у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти; технологіях формування і реалізації змісту руху «Спорт для всіх» в аспекті превенції в дошкільній і початковій освіті негативних тенденцій у стані здоров’я, фізичному розвитку, вияві функціональних показників дітей; теоретико-методичних основах рухової діяльності дітей з обмеженими функціями в системі спеціальних навчальних, реабілітаційних закладів та системі «дитина-фахівець-сім’я» в дошкільній і початковій освіті; підготовці компетентних фахівців із дошкільної і початкової освіти.

Основні публікації 2019-2023