Home » Силабуси навчальних дисциплін за ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Силабуси навчальних дисциплін за ОПП “Дошкільна освіта” другого (магістерського) рівня вищої освіти

2022-2023 н.р.
1 курс
Актуальні питання сучасної дошкільної педагогіки
Освітні технології навчання дітей дошкільного віку
Організація просвітницької діяльності та педагогічного партнерства в закладі дошкільної освіти (DO-B22, DO-B22z)
Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності в закладі дошкільної освіти
Організація управління дошкільною освітою
Методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти (DO-B22, DO-B22z)
Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей (DO-B22, DO-B22z)
Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей раннього та дошкільного віку (DO-B21z)
2 курс
 Професійний імідж і цифровізація педагогічної діяльності в дошкільній освіті

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.