Home » Освітні компоненти ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024-2025 н.р.)

Освітні компоненти ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти (2024-2025 н.р.)


Шифр за ОПП Освітній компонент
Силабус
Робоча програма
 1.Обов’язкові освітні компоненти
Освітні компоненти загальної підготовки
ООК 01 Методика наукових досліджень   Силабус Робоча програма
Освітні компоненти професійної підготовки
ООК 02 Актуальні питання сучасної дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 03 Організація управління дошкільною освітою  Силабус Робоча програма
ООК 04 Методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти  Силабус Робоча програма
ООК 05 Освітні технології навчання дітей дошкільного віку  Силабус Робоча програма
ООК 06 Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей  Силабус Робоча програма
ООК 07 Організація просвітницької діяльності та педагогічного партнерства в закладі дошкільної освіти  Силабус Робоча програма
ООК 08 Професійний імідж і цифровізація педагогічної діяльності в дошкільній освіті  Силабус Робоча програма
ООК 09 Практика
ООК 09.01 Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти
Силабус Робоча програма
ООК 09.02 Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 09.03 Виробнича переддипломна практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 10 Кваліфікаційна робота Силабус Робоча програма
ООК 11 Атестація Силабус Робоча програма