Home » Неформальна освіта науково-педагогічних працівників

Неформальна освіта науково-педагогічних працівників

Галаманжук Леся Людвігівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор
Бабюк Тетяна Йосипівнакандидат педагогічних наук, доцент
Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент
Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Газіна Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач
Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач
Пукас Іванна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач