Home » Нормативна база

Нормативна база

1. Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)
2. Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
3. Методичні рекомендації з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на академічний плагіат
4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проєктів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
5. Процедура перевірки курсових робіт (проєктів) на академічний плагіат у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
6. Рекомедації для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
7.План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2020-2021 н.р.