Home » Освітні компоненти ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023-2024 н.р.)

Освітні компоненти ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023-2024 н.р.)

 

Шифр за ОПП Освітній компонент
Силабус
Робоча програма
 1.Обов’язкові освітні компоненти
Освітні компоненти загальної підготовки
ООК 01 Методика наукових досліджень (Федорчук В.В., канд. пед. наук, доцент)  Силабус Робоча програма 
  Освітні компоненти професійної підготовки
ООК 02 Актуальні питання сучасної дошкільної педагогіки (Гордійчук М.С., канд. пед. наук, доцент)
Силабус
Робоча програма
ООК 03 Організація управління дошкільною освітою (Газіна І.О., канд. пед. наук, доцент)
Силабус
Робоча програма
ООК 04
Методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти (Бабюк Т.Й., канд. пед. наук, доцент)
Силабус
Робоча програма
ООК 05 Освітні технології навчання дітей дошкільного віку (Галаманжук Л.Л., доктор пед. наук, професор)
Силабус
Робоча програма
ООК 06 Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей (Каньоса Н.Г., канд. психолог. наук, доцент)
Силабус
Робоча програма
ООК 07 Організація просвітницької діяльності та педагогічного партнерства в закладі дошкільної освіти  (Бабюк Т.Й., канд. пед. наук, доцент) Силабус
Робоча програма
ООК 08 Професійний імідж і цифровізація педагогічної діяльності в дошкільній освіті (Галаманжук Л.Л., доктор пед. наук, професор) Силабус Робоча програма
ООК 09 Практика
ООК 09.01 Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти
Силабус Робоча програма
ООК 09.02 Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 09.03 Виробнича дослідницько-педагогічна практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 10
Кваліфікаційна робота Силабус
Методичні рекомендації
ООК 11 Атестація Силабус Програма атестації