Home » Освітні компоненти ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024)

Освітні компоненти ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024)

 

 

Шифр за ОПП Освітній компонент Силабус Робоча програма
 1.Обов’язкові освітні компоненти
Освітні компоненти загальної підготовки
ООК 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) Силабус Робоча програма
ООК 02 Історія та культура України Силабус Робоча програма
ООК 03 Іноземна мова Силабус Робоча програма
ООК 04 Філософія Силабус Робоча програма
ООК 05 Соціально-правові студії Силабус Робоча програма
Освітні компоненти професійної підготовки Силабус Робоча програма
ООК 06 Загальна та дитяча психологія Силабус Робоча програма
ООК 07 Основи медичних знань і безпека життєдіяльності Силабус Робоча програма
ООК 08 Дошкільна педагогіка з історією Силабус Робоча програма
ООК 09 Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти Силабус Робоча програма
ООК 10 Основи природознавства з методикою Силабус Робоча програма
ООК 11 Дошкільна лінгводидактика Силабус Робоча програма
ООК 12 Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень Силабус Робоча програма
ООК 13 Основи образотворчого мистецтва з методикою Силабус Робоча програма
ООК 14 Методика виховання та розвитку дітей раннього віку Силабус Робоча програма
ООК 15 Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям Силабус Робоча програма
ООК 16 Організація ігрової діяльності в дошкільному віці Силабус Робоча програма
ООК 17 Теорія та методика співпраці з родинами Силабус Робоча програма
ООК 18
Наступність роботи закладів дошкільної освіти та початкової школи
Силабус
Робоча програма
ООК 19 Теорія та технології розвитку дитячої творчості Силабус Робоча програма
ООК 20 Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку Силабус Робоча програма
 ООК 21 Основи наукових досліджень  Силабус Робоча програма
 ООК 22 Основи інклюзивної освіти  Силабус Робоча програма
 ООК 23 Логопедія  Силабус Робоча програма
 ООК 24 Діагностика мовленнєвих порушень у дітей  Силабус Робоча програма
 ООК 25 Пропедевтика мовленнєвих порушень  Силабус Робоча програма
ООК 26 Спеціальна методика розвитку мовлення дітей із загальним недорозвитком мовлення Силабус Робоча програма
ООК 27 Психологія дітей з порушеннями мовлення Силабус Робоча програма
ООК 28 Організація індивідуального навчання дітей з системними порушеннями мовлення Силабус Робоча програма
ООК 29 Практика:
ООК 29.1 Навчальна пропедивтична практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 29.2 Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 29.3 Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) Силабус Робоча програма
ООК 29.4 Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 29.5 Виробнича логопедична практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 29.6 Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти Силабус Робоча програма
ООК 30 Курсова робота з фахових методик Силабус Робоча програма
ООК 31 Курсова робота з логопедії Силабус Робоча програма
ООК 32 Атестація:
ООК 32.1 Кваліфікаційний екзамен з психолого-педагогічної та фахової підготовки (дошкільна освіта) Силабус Робоча програма
ООК 32.2 Кваліфікаційний екзамен з фахової підготовки (логопедія) Силабус Робоча програма