Home » Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик дошкільної освіти у 2022-2023 н.р.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик дошкільної освіти у 2022-2023 н.р.

Освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Дошкільна лінгводидактика
 2. Дошкільна педагогіка
 3. Дошкільна педагогіка з історією
 4. Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
 5. Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
 6. Методика проведення роботи з народознавства в закладах дошкільної освіти
 7. Наступність роботи закладів дошкільної та початкової освіти
 8. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 9. Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти
 10. Організація ігрової діяльності в дошкільному віці 
 11. Організація музично-театралізованої діяльності в закладах дошкільної освіти
 12. Основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти
 13. Основи наукових досліджень
 14. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 15. Основи природознавства з методикою
 16. Робота з дитячою книжкою в закладі дошкільної освіти
 17. Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості
 18. Теорія та методика музичного виховання
 19. Теорія та методика співпраці з родинами 
 20. Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти
 21. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 22. Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку
 23. Етнопедагогіка дитинства (вибір з каталогу)
 24. Комп’ютерні технології в дошкільній освіті (вибір з каталогу)
 25. Методика музичного виховання дітей дошкільного віку (вибір з каталогу)
 26. Організація театралізованої діяльності в закладах освіти (вибір з каталогу)
 27. Практикум ігрової діяльності (вибір з каталогу)
 28. Технології формування екологічної культури дошкільників (вибір з каталогу)

 

Освітні компоненти другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1. Актуальні питання сучасної дошкільної педагогіки
 2. Методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти
 3. Організація просвітницької діяльності та педагогічного партнерства в закладі дошкільної освіти
 4. Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності в закладі дошкільної освіти
 5. Організація управління дошкільною освітою
 6. Освітні технології навчання дітей дошкільного віку
 7. Професійний імідж і цифровізація педагогічної діяльності в дошкільній освіті
 8. Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей 
 9. Психолого-педагогічні основи керівництва особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку 
 10. Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти (вибір з каталогу)
 11. Дитинознавство (вибір з каталогу)
 12. Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі (вибір з каталогу)
 13. STREAM-освіта дітей дошкільного віку (вибір з каталогу)

 

Практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти
 2. Навчальна педагогічна практика в закладах дошкільної освіти
 3. Виробнича педагогічна практика в групах раннього віку
 4. Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти
 5. Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти

 

Практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1. Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти
 2. Виробнича управлінсько-методична практика в закладах дошкільної освіти
 3. Виробнича практика  в закладах дошкільної освіти