Home » Протидія дискримінації, утискам, сексуальним домаганням

Протидія дискримінації, утискам, сексуальним домаганням

Нормативно-правові документи:

  1. Закон України “Про освіту”
  2. Закон України “Про вищу освіту”
  3. Кодекс законів про працю
  4. Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”
  5. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

Повідомити про факти дискримінації, утисків, булінгу, сексуальних домагань та інші прояви неетичної поведінки можна, звернувшись із відповідною заявою/доповідною запискою на ім’я голови Комісії з питань академічної доброчесності (голова Комісії – завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор Мазур Наталія Анатоліївна) або заявою на ім’я ректора К-ПНУ (вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300, тел. (03849) 3-05-13, e-mail: post@kpnu.edu.ua).

Основні положення щодо будь-яких проявів сексуальних домагань, утисків, гендерної нерівності та дискримінації, відповідальності за вказані порушення викладені в Кодексі академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).