Home » Пукас Іванна Леонідівна

Пукас Іванна Леонідівна

Пукас Іванна Леонідівна

Web of Science ResearcherID
orcid.org/0000-0001-6965-8896
Google Scholar

Посада   старший викладач  кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Науковий ступінь  кандидат педагогічних наук

Вчене звання    доцент 

 

На кафедрі працює з 2017 року.
Закінчила фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2011), магістратуру фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013).
Спеціальності за дипломами – вчитель математики, вчитель інформатики; викладач математики.

У 2018 році завершила навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Франчук Т.Й.) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. В березні 2019 року отримала диплом кандидата педагогічних наук ДК № 051262.
Неодноразово брала участь у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях та форумах, семінарах, круглих столах де повідомляла результати своїх наукових досліджень.
З 2018 року Пукас І.Л. член Всеукраїнської громадської організації працівників дошкільної освіти.
Керує написанням курсових робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.
Викладає дисципліни: методика виховання та розвитку дітей раннього віку, теорія та технології адаптації та соціалізації в умовах закладів дошкільної освіти, формування базових якостей особистості дошкільника, організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ, організація та моніторинг педагогічного процесу в ДНЗ, етнографія дитинства.
Коло наукових інтересів: актуальні питання дошкільної та початкової освіти, проблеми виховання та розвитку дітей раннього віку, підготовка компетентних фахівців у галузі дошкільної освіти, професійний саморозвиток майбутнього педагога дошкільної освіти.
Опубліковано понад 20 публікацій у різних наукових виданнях, є співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Основні публікації 2019-2023