Home » Атестація

Атестація

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Методичні рекомендації з написання і оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на академічний плагіат

 

2023-2024 н.р.

ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти

2022-2023 н.р.

ОПП Дошкільна освіта. Логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОПП Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.