Home » Силабуси навчальних дисциплін за ОПП “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Силабуси навчальних дисциплін за ОПП “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2023-2024 н.р.

ОПП “Дошкільна освіта. Логопедія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

ОПП “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти    
Теорія та методика музичного виховання (Газіна І.О., канд. пед. наук, доцент) Силабус Робоча програма
Методика проведення роботи з народознавства в закладах дошкільної освіти (Демчик К.І., канд. пед. наук) Силабус Робоча програма
Наступність роботи закладів дошкільної та початкової освіти (Бабюк Т.Й., канд. пед. наук, доцент; Пукас І.Л., канд. пед. наук) Силабус Робоча програма
Технології формування екологічної культури дошкільників (Бабюк Т.Й., канд. пед. наук, доцент) Силабус Робоча програма
Теорія та технології адаптації та соціалізації дітей в умовах закладів дошкільної освіти (Пукас І.Л., канд. пед. наук) Силабус Робоча програма
Робота з дитячою книжкою в закладі дошкільної освіти (заочна форма здобуття вищої освіти) (Ватаманюк Г.П., канд. пед. наук) Силабус
Робоча програма

2022-2023 н.р.

ОПП Дошкільна освіта. Логопедія 2021-2022
1 курс
Дошкільна педагогіка з історією
Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці (DO-B22, DO-B22z)
Теорія та методика співпраці з родинами (DO-B22, DO-B21z)
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку (DO-B22, DO-B22z)
Основи наукових досліджень
Пропедевтика мовленнєвих порушень
Діагностика мовленнєвих порушень у дітей
Психологія дітей з порушеннями мовлення
 
2 курс
Основи природознавства з методикою
Дошкільна лінгводидактика
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (DO-B21, DO-B21z)
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (DO-B22z)
Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям (DO-B21)
Логопедія
Методика музичного виховання дітей дошкільного віку
Організація музично-театралізованої діяльності в закладах дошкільної освіти
ОПП Дошкільна освіта 2019, 2020
3 курс
Основи природознавства з методикою
Теорія та методика співпраці з родинами (DO-B20)
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці (DO-B20)
Основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти
Основи інклюзивної освіти
Соціально-політичні студії
Філософія
 
4 курс
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
Наступність роботи закладів дошкільної та початкової освіти
Теорія та методика музичного виховання
Методика проведення роботи з народознавства в закладах дошкільної освіти
Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості (DO-B19, DO-B19z)
Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти
Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям (DO-B19z)
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку (DO-B19z)
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
Робота з дитячою книжкою в закладі дошкільної освіти

 

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.