Home » Силабуси навчальних дисциплін за ОПП “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Силабуси навчальних дисциплін за ОПП “Дошкільна освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2022-2023 н.р.

ОПП Дошкільна освіта. Логопедія 2021-2022
1 курс
Дошкільна педагогіка з історією
Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці (DO-B22, DO-B22z)
Теорія та методика співпраці з родинами (DO-B22, DO-B21z)
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку (DO-B22, DO-B22z)
Основи наукових досліджень
Пропедевтика мовленнєвих порушень
Діагностика мовленнєвих порушень у дітей
Психологія дітей з порушеннями мовлення
 
2 курс
Основи природознавства з методикою
Дошкільна лінгводидактика
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (DO-B21, DO-B21z)
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (DO-B22z)
Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям (DO-B21)
Логопедія
Методика музичного виховання дітей дошкільного віку
Організація музично-театралізованої діяльності в закладах дошкільної освіти
ОПП Дошкільна освіта 2019, 2020
3 курс
Основи природознавства з методикою
Теорія та методика співпраці з родинами (DO-B20)
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці (DO-B20)
Основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти
Основи інклюзивної освіти
Соціально-політичні студії
Філософія
 
4 курс
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
Наступність роботи закладів дошкільної та початкової освіти
Теорія та методика музичного виховання
Методика проведення роботи з народознавства в закладах дошкільної освіти
Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості (DO-B19, DO-B19z)
Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти
Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям (DO-B19z)
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку (DO-B19z)
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
Робота з дитячою книжкою в закладі дошкільної освіти

 

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.