Home » практика

Category Archives: практика

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання

2 лютого 2024 року проведено настановну конференцію для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (заочна  форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Логопедія, а також для 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (заочна  форма навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (на основі ОКР «молодший спеціаліст). Конференцію було присвячено питанням організації та проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. (більше…)

НА СТАРТІ – «ВИРОБНИЧА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»


02 лютого 2024 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася інструктивна нарада з питань проходження виробничої організаційно-методичної практики в закладах дошкільної освіти. Учасники заходу – здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання 3 і 4 курсів, а саме: DO1-B20z групи (освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» і DOLms1-B21z групи (освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» та керівники практики від університету – Брозницька Таїсія Миколаївна, асистент кафедри, Гордійчук М.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, Ватаманюк Г.П., кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри – керівник практики зі спеціальності. Формат зустрічі – відеозв’язок на платформі Google Meet. (більше…)

Настановна конференція з проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти для здобувачів вищої освіти 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта освіта. Логопедія

2 лютого 2024 року на платформі Google Meet відбулась настановна конференція щодо проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта. Логопедія.

Навчальна педагогічна практика майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти є необхідною складовою освітнього процесу і слугує формуванню у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про освітній процес в сучасному закладі дошкільної освіти і діяльність вихователя як головного організатора освітнього процесу; оволодінню сучасними методами та формами організації освітнього процесу в групах раннього та дошкільного віку, формуванню професійних умінь, необхідних для догляду, розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, поглибленню знань здобувачів з фахових дисциплін через практичну підготовку. (більше…)

ДОТИК ДО ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти здобувачі 2 курсу (група DOL1-B22) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія» звітували про результати проходження навчальної педагогічної практики в закладах дошкільної освіти. Це був перший і найкоротший дотик до обраної професії, який тривав 2 тижні – з 11 по 22 грудня 2023 року). Спрямовували і контролювали пізнавальну-практичну діяльність професійного спрямування науково-педагогічні працівники кафедри – Галаманжук Л.Л., д.п.н., професор, завідувач кафедри, Ватаманюк Г.П., к.п.н., доцент, старший викладач і Демчик К.І., к.п.н. старший викладач випускової кафедри. (більше…)

ЗВІТУЄМО ПРО ПЕРШУ «ВИРОБНИЧУ»

26 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна за результатами проходження виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку) здобувачами 3 курсу (групи DOL1- B21 і DOL2- B21) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта. Логопедія». Терміни проходження практики – 13 листопада – 22 грудня 2023 року (6 тижнів). (більше…)

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

20 грудня 2023 року відбулася зустріч членів робочої групи Тетяни БАБЮК та Наталії КАНЬОСИ з начальником відділу дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Євгенією КАЛИНЮК. На зустрічі обговорювався проєкт освітньо-професійньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти за цією ОП. (більше…)

Захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти (групи раннього віку)

6 грудня 2023 року відбувся захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти  (групи раннього віку) зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (DOL1-B21z).у режимі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet. Здобувачі вищої освіти успішно презентували напрацьовані матеріали, індивідуальні творчі завдання, розповідали про свої враження від практики. (більше…)

НА ПРАКТИКУ ВПЕРШЕ!

 

11 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася настановна конференція з питань проходження навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти здобувачами 2 курсу DOL1-B22 групи (спеціальність «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія». (більше…)

ЗАХИЩАЄМО «НАВЧАЛЬНУ ПРОПЕДЕВТИЧНУ»

4 грудня 2023 року на кафедрі теорії та методик дошкільної освіти відбулася звітна конференція з проходження «навчальної пропедевтичної практики в закладах дошкільної освіти» для здобувачів вищої освіти 2 курсу DOL1-B22z і DOL2-D22z груп заочної форми навчання. Тривалість практики 2 тижні – 3 2 по 13 жовтня 2023 року. Захист відбувся в період зимової сесії. (більше…)

Звітна конференція з “Виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти” здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти)

13 грудня 2023 року у режимі відеоконференції за допомогою платформи Google Meet відбувся захист виробничої педагогічної практики в закладах дошкільної освіти зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти очної форми здобуття вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (DO1-M23). (більше…)